9 Mayıs 2012 Çarşamba

İLK PARTİLER

TARİHİ SÜREÇ VE GERÇEK
      Demokrat Parti, Türk siyasi tarihinin 74. Cumhuriyet’ in  7. siyaset kurumudur.

            Halk Fırkası’ndan sonra ve Demokrat Parti’den önce kurulan partiler :

1. HALK FIRKASI, (1935 ve sonrası, CHP)                         Kuruluş Tarihi : 14 Eylül 1923 (*)

            Kurucuları        : Mustafa Kemal Paşa ( Atatürk ) İsmet İNÖNÜ, Celal BAYAR,
                                        Recep PEKER, Refik SAYDAM, Prof. Fuat KÖPRÜLÜ

2. TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI,               Kuruluş Tarihi : Kasım 1924

            Kurucuları        : Ali Fuad CEBESOY (Paşa), Kâzım KARABEKİR (Paşa) Rauf ORBAY,
                                    Dr.  Adnan ADIVAR, Rüştü Paşa, İsmail CANBOLAT Bey, Sabit Bey,
                                    Ahmet MUHTAR (ÇİLLİ) Bey, Halis TURGUT Bey, Necati (KURTULUŞ)
                                    Bey, Mersin Mebusu Besim Bey, Erzurum Mebusu, Faik GÜNDAY Bey,
                                    Sabit  Bey,     
                                    03.Haziran.1925 Tarihinde kapatıldı.

3.  SERBEST CUMHURİYET FIRKASI,                                         Kuruluş Tarihi :12 Ağustos 1930

            Kurucuları        : Ali Fethi OKYAR, Samet AĞAOĞLU          17.Kasım.1930’da kendini feshetti.
                                     Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım ile üç yakını ve
                                      Halide Edip Adıvar

4.  AHALİ CUMHURİYET FIRKASI,                                            Kuruluş Tarihi :19 Eylül 1930

            Kurucusu         : Abdülkadir KEMALİ                                    30 Ocak 1931’de kapatıldı.

5.  MİLLİ KALKINMA PARTİSİ,                                                   Kuruluş Tarihi :18 Temmuz 1945

            Kurucuları        : Nuri DEMİRAĞ , Hüseyin Avni ULAŞ , Cevdet Rıfat ATİLHAN
                                     1946 seçimlerine katılmış, Milletvekili çıkaramayınca kapanmıştır.

6. TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ,   Kuruluş Tarihi : 29 Ağustos 1945

            Kurucusu   :  Mimar–Mühendis Kazım Bey. Komünist temayüllü olduğundan faaliyetten
                                 men edilmiştir.

7. DEMOKRAT PARTİ,                                                                   Kuruluş Tarihi : 7 Ocak 1946

            Kurucuları   :  Sabık Başvekil ve İzmir Mebusu CELAL BAYAR,
                                     Aydın Mebusu ADNAN MENDERES, İçel Mebusu  REFİK KORALTAN
                                    Kars Mebusu Ordinaryüs Profesör Dr. Fuat KÖPRÜLÜ

 7.OCAK.1946–27. MAYIS.1960 ARASI, DEMOKRAT PARTİ’DEN DOĞAN SİYASİ PARTİLER

1. MİLLET PARTİSİ                                     20.Temmuz.1948         Osman BÖLÜKBAŞI
                                                                                                          Mareşal Fevzi ÇAKMAK
2. ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ               08 .Ağustos. 1948

3. SERBEST DEMOKRASİ PARTİSİ           09. Ağustos. 1948

4. HÜRRİYET PARTİSİ                                19.Kasım.1955           

(*) Her ne kadar ilk parti, 22.Eylül.1919 tarihinde kurulan;  “Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası” ise de, gelenek ve kapsam dışında yer alması nedeniyle incelenmesine ve üzerinde durulmasında fayda görülmemiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder