9 Mayıs 2012 Çarşamba

14 MAYIS 1950 - 27 MAYIS 1960

GELENEĞİN ZAFERİ, GERÇEK DEMOKRASİ DÖNEMİ

14.MAYIS.1950 – MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ DEMOKRAT PARTİ’NİN BÜYÜK ZAFERİ;  MİLLİ DEMOKRASİ BAYRAMI
                 16.Şubat.1950 günü, “Seçimlerin Tek Derceli, Genel, Eşit ve Gizli Oy-Açık Tasnif” usul, esas ve ilekeleri dahilinde yapılmasına ilişkin yeni seçim kanunu TBMM’ den geçti. Ayrıca, seçimlerin 14.Mayıs.1950 tarihinde yapılmasına karar verildi. DEMOKRAT PARTİ, bu defa seçimlere hazırdı. Teşkilatı tamamdı. Kadroları mükemmeldi. Hiçbir eksiği yoktu. Halk Partisi’nin yeis, kaygı ve telaşına mukabil, DP huzur ve istikrar içinde hazırlıklarını bitirmekle meşguldü. Genel Başkanından en son üyesine kadar herkes büyük bir aşk, şevk ve heyecanla çalışıyor, akıllara durgunluk verecek bir azim, irade, kararlılık, gayret, vefa ve fedakarlıkla mücadele veriyordu. Sanki başka bir ümit yokmuş ve adeta bu son bir şansmış gibi, bütün teşkilat tek bir yürek, tek bir bilek olmuş ve nefesler tutulmuştu. Beklenen gün geldi, 14.Mayıs.1950 tarihinde büyük bir coşku ve heyecan içinde seçimler tamamlandı. Neticeler aynı günün gecesi saat 11 dolaylarında belli olmuş ve tarihi zafer kazanılmıştı.

14.Mayıs.1950 SEÇİM SONUÇLARI: DP, 408  CHP, 69  MP, 1  BAĞIMSIZLAR: 9
İŞTİRAK : % 89.3, DP, 53..3 – CHP, 39.9 – MP, %3.1 – Bağımsızlar: % 4.7

             Ezici bir çoğunlukla DP seçimleri almış ve Demokrasi büyük bir zafer kazanmıştı. Memlekette tam bir bayram havası vardı. Millet, çoluk–çocuk sevinç ve mutluluk içindeydi. Kimisi sevinçten ağlıyor, kimisi adeta saadetten uçuyordu. DP’nin il, ilçe Ocak ve Bucak teşkilatları tebrik edenlerle dolup taşıyordu. Fakat, taşkınlık yoktu, tahrik yoktu. Millet olgundu, ağırdı, vakurdu. Halk Partililer ise şaşkın, üzgün, küskün ve perişan, öfke ve kin doluydular. Neticeyi bir türlü kabul edemiyor ve “Milletin cahil olduğunu, iğfal edildiğini, yanlış oy kullanıldığını” iddia ederek; “Cahil ile aydının oyu bir kefeye konulursa olacağı budur..” diyorlardı.
            Sonuçlar kesinleşip TBMM toplandığı gün Celâl BAYAR Cumhurbaşkanlığına seçildi. Refik KORALTAN ise TBMM Başkanı oldu. 22.Mayıs.1950’de de Adnan MENDERES resmen Başbakanlığa getirildi. Artık iktidar “MİLLETİN” idi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez açık, dürüst ve demokratik bir seçim yapılmış ve Demokrat Parti vasıtasıyla Millet İradesi Devlet idaresine taşınmış, halk devletle barışmış, kucaklaşmış ve ”Merhum ve müstesna Atatürk’ün arzu, ideal ve hayali” gerçekleşerek Cumhuriyet Demokrasiye kavuşturulmuştu. 
            Yeni bir devir başlıyor ve Türkiye makus talihini yenerek adeta bir “ASR-I SAADET “ dönemine giriyordu. Engeller aşılmış ülkenin önü açılmıştı. Karanlık günler artık geride kaldı. İnönü ise suskundu. Bu muazzam halk hareketi karşısında elinden hiçbir şey gelmeyeceğini çok iyi biliyordu. Kendisine müdahale teklif edenleri reddetti. Ancak, “Hükümet DP’nin eline geçti  fakat Devlet bizim elimizdedir. Telaş etmeyiniz” dediği rivayet olunur.
            Bunda sonra  DEMOKRAT PARTİ yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Yeteri kadar zaman kaybedilmişti. Bir dakikanın bile boşa harcanmaması ve ülke sorunlarının üstesinden gelinerek, insanlarımızın huzur, refah ve saadete kavuşturulması şarttı. Nitekim, öyle de oldu.

           DEMOKRAT PARTİ ŞAHLANIYOR, HİZMET KERVANI YOLA ÇIKIYOR
ESER VE HİZMETLER
           TBMM’nin 29.Mayıs.1950’de yaptığı  ilk toplantıda MENDERES Kabinesi’nin programı Meclis’e okundu. Bu programda savunma dahil olmak üzere her alanda harcanan paradan büyük bir kısıtlama yapılacaktı. Ekonomik reform herşeyin maliyet fiyatını azaltarak hayat pahalılığını önleyecekti. Tarım alanında ilerlemek için özel bir çaba gösterilecek, endüstri alanında Devletin faaliyeti kısıtlanarak özel teşebbüse daha çok imkan sağlanacak, işçilere sendika kurma, Toplu İş Sözleşmesi yapma ve grev hakkı verilecekti. Yatırıma yönelik yabancı sermayenin yurda girişi teşvik edilecekti.Basın hürriyetini garantileyen bir Basın Kanunu ve bir Af Kanunu çıkarılacaktı. Dış ilişkilerde ise Atatürk’ün bir önceki Hükümetin politikası aynen sürdürülecekti. Halkın dertleri ve isteklerine önem verilecek ve en kısa zamanda ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesine çalışılacaktı.

14 Mayıs 1950 günü seçimleri kazanan ve 29 Mayıs günü ilk Hükümetini kuran Demokrat Parti, Türkiye’yi aşağıda özetlenen durum ve konumda bulmuş, devir ve teslim almıştı. Buna göre; Nüfus : 20.8 milyon, Kentsel Nüfus: 5.2 milyon, Kırsal Nüfus: 15.6 milyon. Milli Gelir: 10.4 milyar TL, Kişi Başı : 500 TL/yıl, (178 Dolar) Dış+İç Borç : Milli Gelir’ in % 29’una eşit = 3.016 Milyar, Altın Rezervi: 124 ton (1945 yılında 214 ton idi) Döviz rezervi : - 12 milyon dolar

Çok kısa ve Özetle program; Türkiye’nin, Türk halkı ile birlikte kalkınmasını, gelişmesini birlikte ele alıyordu. Ancak, Hükümet kurulur kurulmaz; 
- İlk iş olarak, vatandaşı çok sıkan anam vergisi (büyük ve küçük baş hayvanlardan alınan vergi)
- Yol vergisi, (18 yaşından 60 yaşına kadar her erkek nüfustan alınan vergi)
- Hububat, (buğday, arpa, çavdardan alınan vergi) kaldırıldı. 
- Pamuk, tütün, fındık, üzüm ve incire destek (sübvansiyon) uygulamaya başladı.
- Başta Tekel olmak üzere, KİT’ler tarafından üretilen mal ve hizmetleri ucuzlattı.
- 1938-1950 arasında, “Atatürk’e yakınlığı nedeniyle; Yani bizzat Atatürk tarafından, ehliyet ve liyakatine binaen çeşitli devlet kademelerine atanan” ve fakat, İnönü döneminde görevden uzaklaştırılan bütün bürokrat ve teknokratları ya eski görevlerine iade etti veya daha iyi görevlere atamak suretiyle; Atatürk’ün kadrolarını yeniden devlete kazandırdı.
- Atatürk’ün vefatından sonra hafızalardan silinmeye çalışılan bütün “Kemalist” eser, kitap, proje ve söylemleri süratle hayata geçirmeye başladı. Para ve pullara derhal Atatürk portresi yeniden konuldu.
- Israrla yok edilmek istenen milli, dini, ilmi, maddi-manevi ve kültürel değerlerin derhal ihyası ve yeniden inşâsı ile hayata geçirilmesi konusunda “aciliyet kespeden” çalışmalara başlandı.
- Yıllardır ihmal edilmiş bulunan eğitim ve sağlık ile ilgili acil önlemler ve kararlar alarak en ivedi şekilde hayata geçirme çabasına girdi.
-  Halkın yeni tanıştığı Demokrasinin kurumlaşması, İnsan Hakları, Adalet ve Hukukun yerleşmesi ve yaşam boyutuna geçirilerek; Demokratik ve Lâik Cumhuriyetin, “Millet İradesini doğrudan yansıtan” birinci sınıf bir “HUKUK DEVLETİ” nin, değişim-dönüşüm ve yeniden yapılanma faaliyetini derhal başlattı.  20. yüzyılın ortasında, içinde bulunduğu geri kalmışlık zincirini behemahal kırmaya kararlı olan Demokrat Parti iktidarı, Türk milletini medeniyete ve refaha götürmek azmiyle, ülkede topyekûn bir kalkınma hareketine girişti. Demokratik rejimin getirdiği güven şartları içerisinde, 27 yıldır yaşanan geri kalmışlık zinciri kırıldı. Ülkemizi, Asya ve Afrikanın en geri kalmış ülkeleri düzeyinden alınıp, 1. sınıf bir “dünya devleti” seviyesine çıkartabilmek için; Yurdun her tarafında yollar, köprüler, barajlar, limanlar, şeker, çimento, tekstil fabrikaları inşa ediyor ve hızla memleketin çehresini değiştiriyordu. Yüz yıllardır özlemi duyulan kalkınma bizim ülkemizde de artık başlamıştı. CHP tarafından bu uygulamalara “oy avcılığı denildi. Nüfusun % 60’ ını tatmin eden ve onların iki yakasını bir araya getiren uygulama nasıl olur da oy avcılığı olarak telâkki edilebilirdi. Bundan sonra sırasıyla yapılan işler.

14 MAYIS 1950 – 27 MAYIS 1960 ARASI
DEMOKRAT PARTİ’NİN GÜNLÜĞÜ – OLAYLAR, ESERLER VE HİZMETLER

1950
14.Mayıs.1950         Cumhuriyet Tarihi’nin ilk Demokratik Seçimi / Gizli Oy – Açık Sayım.
14.Mayıs.1950          Akşam saat 18 civarında 4 üst rütbeli komutan Çankaya’ya çıkarak
                                  Cumhurbaşkanı İnönü’ye “sonuçların iptali için darbe yapmayı” önerdiler.
Ancak, İnönü öneriyi reddetti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman GÜRMAN’ ın DP Liderlerine “Ordunun seçim sonuçlarına saygılı olacağını” söylemesi ortamı rahatlattı. Başbakan Şemsettin Günaltay, Çankaya’da, İsmet İnönü’ye, “Altı ay sonra biz onlara gösteririz, altı ay oturamazlar” der.
16.Mayıs.1950          İnönü Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.
               İNÖNÜ :    Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra CHP Başkanı olarak yaptığı ilk açıklama:
“Cumhurbaşkanı vazifesinin hitamı üzerine CHP Genel Başkanlığını fiilen deruhte ettiğimi memlekete ilân ederim. Bizim partimiz bu memleketi ilerletmek, yükseltmek, kuvvetlendirmek idealleri üzerine kurulmuş, bu idealleri tatbik etmiş ve vatanımızın insaniyet ve medeniyet ailesinde kıymetli bir varlık olduğunu göstermesine hizmet etmiştir. Şimdi üzerimize düşen iktidarı murakabe etmek vazifesinde aynı idealleri takip edeceğiz ve müdâfaa edeceğiz. Vatanımızda dirlik, düzenliğin muhafazası ve vatanımızın bütünlüğünün korunması bizim için bütün parti mülâhazalarının ve siyaset cereyanlarının üstündedir.” (İsmet İnönü, Muhalefette İsmet İnönü, 1950-1956, s. 8)
19.Mayıs.1950          Günlerden Cuma, Topkapı Sarayı ziyarete açıldı. Hırka-i Saadet dairesinde
24 saat süreyle Kur’ an okunmaya başlandı. Ayasofya’nın ibadete açılması için çalışmalar başlatıldı.
22.Mayıs.1950          I. MENDERES HÜKÜMETİ,  ( 22.Mayıs.1950 – 09.Mart.1951 )
22.Mayıs.1950          Celâl BAYAR, Türkiye’nin 3. ve ilk sivil Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
29.Mayıs.1950          1. MENDERES Hükümeti’nin Programı Okundu.
Adnan MENDERES : “Artık din üzerinde baskı yok. Artık millete irtica ve gerilik isnadı yok. Bu millet Müslüman’dır. Müslüman kalacaktır ve Müslümanlığın bütün icaplarını yerine getirecektir.” Dedi.
02.Haziran.1950        Hükümet Güvenoyu Aldı. Hükümetin felsefesi açıklandı : “Medeni bir ülkede olanlardan eksik ne varsa HEPSİNİ, ama HEPSİNİ SIRAYLA yapacağız”
03.Haziran.1950        Parti Başkanlığı ile Devlet Başkanlığı/Cumhurbaşkanlığı birbirinden ayrıldı.
                                  Genel Kurmay Başkanlığı (Ordu) Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.
04.Haziran.1950        Vatandaşın en büyük şikayet konularından biri olan Askerlik süresi kısaltıldı. Kanun No: 5632 (Asker içinde bazı kişi ve kesimlerde hoşnutsuzluk başgösterdi.)
05.Haziran.1950        8-9 Haziran gecesi yeni hükümete karşı bir darbe yapılacağı ihbarı ve Ankara-Erzurum arasında kuryelik görevi yapan bir grup askeri uçağın şehir ve köylerden geçerken “halkın İnönü etrafında toparlanmasına yönelik” bildiriler attığının tespiti üzerine; Bakanlar Kurulu toplanarak, başta Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nazif GÜRMAN olmak üzere, Genel Kurmay 2. Başkanı Org. İzzet AKSALUR, Org. Salih OMURTAK, Org. Kazım ORBAY ve Org. Hakkı AKOĞUZ’ u emekliye sevketti. Genel Kurmay Başkanlığına Org. Nuri YABUT, Genel Kurmay 2. Başkanlığına ise, Korgeneral Şahap GÜRLER atanarak, darbe teşebbüsü bertaraf edildi.
06.Haziran.1950        Radyolardan dini yayın yapma yasağına son verildi.
                                  Anıtkabirle ilgili çalışmalara hız verildi. Ödenek tahsisi yapıldı.
08/18.Haz.1950         Uygulanacak Kalkınma, gelişme, atılım-açılım ve yatırım programı için bir “Devlet Plânı” hazırlamak üzere, Dünya Bankasından uzman bir heyet geldi. (Bu heyet birkaç ay süreyle ülkemizi dolaştı ve 1951 yılında “öneri program ve projelerini” Hükümete sundu. Kalkınma ve gelişme seferberliği başlandı. 
15.Haziran.1950        Türk Medeni Kanununda değişiklik yapılarak 5424 Sayılı Kanunla kurulan
İlahiyat Fakültelerinin sayısı ve bütçesi arttırıldı. İlk ve orta dereceli okullara din dersi konuldu.
16.Haziran.1950        Türk Ceza Kanununun 526. maddesi 5665 Sayılı Kanunla değiştirilerek Ezanın Arapça Okunmasına ilişkin yasak kalktı. CHP kanuna Muhalif değil. Evet oyu verdi. Kanun teklifini veren : Ahmet GÜRKAN, Tokat Mebusu.
AÇIKLAMA             : Gerçekte Türkçe ezan, Atatürk’ün 1932’de çıkardığı bir kanun usul veya düzenlemeye değil, Diyanet İşleri Reisliğinin bir tamimine dayanır. Buna göre: Türkçe ezanın bir müeyyideye bağlanması da 1941’de tamamı CHP Milletvekillerinden ibaret TBMM’ ce Türk Ceza Kanununun 526. maddesine eklenen bir hüküm ile ikame olunmuştur. Mezkür hüküm : “Arapça ezan ve kamet okuyanlar, üç aya kadar hafif hapis cezasına çarptırılır.” 27 Mayıs 1960’ da, Cemal Madanoğlu ile Faruk Güventürk; “ezan” konusunu ihtilâl sebebi olarak ileri sürmüşlerdir. 
                                  ATATÜRK ; “Ezan ve Kur’an’ı Türklerden başka hiçbir müslüman milleti bu kadar güzel okuyamaz. Bunlara muhteşem müzik ahengi veren Türk snatkârlarıdır” (1933 – Türk Milliyetçilerinin Kalemiyle Atatürk, Abdülkadir İnan)
17.Haziran.1950        Milli Korunma Kanunu ilga edildi. Hayvan ve Zirai mahsul vergileri kaldırıldı.
                                  Devlet teşkilatı siyasetten arındırıldı. Memurun siyaset yapması yasaklandı.
18.Haziran.1950        Halkın büyük duyarlık gösterdiği Türk Büyüklerine ait türbelerin yeniden halka açılması sağlandı. Kanun No: 5566
25.Haziran.1950        Kore Savaşı Başladı.
01.Temmuz.1950       Çanakkale Şehitleri için “Şehitler Anıtı” yaptırılması için çalışmalara başlandı.
14.Temmuz.1950       Genel Af Kanunu çıktı. Nazım Hikmet ve CHP’ liler affedildi. Devri Sabık yaratılmadı. Kanun No: 5677 Toplumsal barış ve konsensüs sağlandı.
16.Temmuz.1950       Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkabilmeleri, yabancıların ve daha önce
çeşitli sebeplerle hürriyeti kısıtlanan vatandaşların yurt içinde seyahat etmeleri kolaylaştırıldı. Kanun No: 5683
18.Temmuz.1950       Yalova’da Kore Toplantısı. (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ile Washington (ABD) ve BM Türkiye Temsilcisi arasında)
25.Temmuz.1950       Kore’ye asker gönderme kararı alındı.Kore’ye gidecek Türk Kafilesi; (bütün asker ve komutanları) Tuğ General Celâl DORA İmamlığında; Ankara Hipodrom meydanında topluca Cuma namazı kıldıktan sonra merasimle ve dualarla yola çıktı.
02.Ağustos.1950       Yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesini sağlamak için “Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu” çıkartıldı. Böylece dış kredi ve ABD (Marshall) yardımı temin edildi. Tek parti döneminin özel sektör aleyhine olan kanun ve düzenlemeleri kaldırıldı. Özel Sektörün önü açıldı. Kanun No: 5821
04.Ağustos.1950       Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası kuruldu.
12.Ağustos.1950       Bulgaristan 250.000 Türk’ü sınır dışı etme kararı aldı.
19.Ağustos.1950       Bulgar Hükümetince sınır dışı edilen soydaşlar konusunda gereken önlemler alındı.
21.Eylül.1950            Kore’ye gidecek Türk Tugayı İskenderun dan yola çıkarıldı. Toplam: 5.455 kişiden oluşan Tugayı 18.Ekim.1950’de Pusan’a ulaştı. 10.Kasım.1950’de Amerikalara katılarak fiili muharebeye katıldı. 22 Kasım günü Kunuriye vardı. 29 Kasım da çatışmalar yoğunlaştı. 30.Kasım.1950 (ve netice itibarıyla) kayıp raporu: 741 Şehit, 2068 yaralı, 163 kayıp, 244 esir ve 298 diğer olmak üzere, toplam 3.514 kayıp.
21.Ekim.1950            Okullarda din dersi okutulmaya başlandı. ( İmam Hatip Liseleri ilk defa 1948’de CHP tarafından kurulmaya başlandı. Buna rağmen DP irtica’ yı teşvik edip geliştirmekle itham olundu. Not: Tevhid-i Tedrisat Kanununda İmam Hatip Liselerine mani hüküm yoktur. Bunun içindir ki, 1948’de tek parti iktidarı döneminde CHP’ si ilk İmam Hatip Liselerini açmıştır.
22.Ekim.1950            GENEL NÜFUS SAYIMI YAPILDI. TÜRKİYE’NİN NÜFUSU :
                                  1945 = 18.790.174  iken; 20.902.628 oldu. ( İstanbul: 1.000.022 )
04.Kasım.1950          Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kabul edilerek onaylandı.
27/29.Kasım.1950     Türk Tugayına Kore’de baskın. Yaklaşık 400 ölü ve kayıp.
15.Aralık.1950          Maliye Müfettişi Derviş GLAVA; CHP’nin malları ve hesapları üzerinde yaptığı inceleme sonucu, Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile Halk Evleri vasıtasıyla iktisap olunan yasa dışı malları konusunda hazırladığı raporu Hükümete verdi. Hükümet raporu Meclise sevk ederek görüşme gündemine aldırdı.
25.Aralık.1950          Türkiye’de ilk özel galeri olan Maya Sanat Galerisi açıldı.
25.Aralık.1950          Said-i Nursi’nin yargılanmasına başlandı. 
AYRICA;                 
-Koç Grubu tarafından Fenni-Sıhhi ve Tetico firma ve işletmeleri kuruldu.
-1950 yılında ülkede mevcut tüm fabrika ve işletmeler tevsii edildi, Karabük’ teki tüm dengesizlikler giderildi ve kapasiteler arttırıldı. Yeni yatırımlar için gerekli bütün hazırlıklar yapıldı. Ardından, yeni fabrika, baraj ve elektrik santral inşaatlarına geçildi.
-Atatürk’ün resimleri paralara ve pullara yeniden konuldu.
-Atatürk’ün Nutku’nun ilk defa basım ve dağıtımı yapıldı.
-Atatürk’ün 1938 yılından beri Çankaya Köşküne ait bir barakaya kaldırılmış olan pelerinli heykeli, çıkartılarak köşkteki bu günkü yerine dikildi.
-Köy Enstitüleri (isimleri değiştirilmeden) Öğretmen Okullarına dönüştürüldü.
-Öğretmen intibak Kanunu çıkartıldı. İlk Okul Öğretmenlerine, Üniversite Profesörlüğüne kadar yükselme imkânı sağlandı.
-Filarmoni Orkestrası’nın, Senfoni Orkestrası haline getirilmesine dair kanun çıkarıldı.
-Üniversite konserleri başlatıldı. Şehirlerde konserler yaygınlaştırıldı.
-Yüksek İslâm Enstitüleri kuruldu.
-İşçilere ikramiye verilmesine imkân sağlanmasına ilişkin olarak 3460 Sayılı Kanunun 42. ve 43. maddeleri değiştirilerek yürürlüğe konuldu. (Safi Kârın % 5’ temettü olarak verilecek.)
-Şehit ailelerine maaş bağlanmasına imkân veren Kanun çıkartıldı.
-Hacca gitmek serbest bırakıldı ve hacılara Seyahat Dövizi verilmesi uygulamasına başlandı.
-Karayollarının yoğun olarak üretim-yapım-asfaltlama ve demiryollarının ıslah çalışmalarına başlandı.
-İktisadi sektörler ve kamu hizmetleri yönünden; Hububat, pamuk, pancar, çimento, kâğıt, pamuklu mensucat üretiminde büyük artışlar sağlandı; Yol, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, enerji, sulama gibi konularda yeni ve büyük projeler hazırlandı. Yatırımlara başlandı. 
-Verem Hastane, ve Dispanserleri ile Sağlık Ocakları kuruldu. Hastane ve diğer sağlık kuruluşu yapımlarına hız verildi. Bütün Devlet Hastanelerinde muayene, bakım ve tedavi ücretsiz hale getirildi. Tıbbi cihaz ve ilâç endüstrisi kurulması için gerekli araştırma ve yatırım planlarına başlandı.
- Arkeolojik kazılara başlandı. Tarihi, doğal ve kültürel alan ve değerlerin ortaya çıkartılması için gerekli çalışmalara imkân ve ortam sağlandı. Özel çevre koruma ve kontrol bölgeleri tespit ve ilân edilmeye başlandı.
- Turizm teşvik edildi. Turistik yatırımlara hız verildi. Turistik bölge, yer ve şehirlere öncelikli hizmet götürüldü.
- Milli Parklar konusunda çalışma, araştırma ve plânlamalar yapıldı.
- Serbest rekabet ve dürüst ticaret konusunda gerekli tedbirler alındı.
- Vergi kanunlarında, “kazançların sadece ve bir defa vergilendirilmesi, vergide tekrar ve tekerrürün önlenmesi” ve Tekeller ile Tröstlere karşı mücadele edilmesi hususunda tedbirler geliştirildi. Gerekli ve zorunlu düzenlemeler için tasarı ve teklifler hazırlandı.       
YILLIK ENFLÂSYON : % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 5.6      YILLIK KALKINMA, Gelişme ve büyüme hızı                                      : 1950 Döneminde, 1 yıllık ortalama: DPT,% 15  DİE, 12.8

1951
04.Ocak.1951           Hastalık Sigortası Kanunu yürürlüğe girdi.
29.Ocak.1951           Mason Derneklerinin Kapatılması için TBMM’ne Kanun Teklifi verildi. (Tokat Milletvekili Ahmet GÜRKAN ile Afyon Milletvekili Gazi YİĞİTBAŞI)
25.Şubat.1951           Okullarda filmlerle ders verilmeye başlandı.
09.Mart.1951            II. MENDERES HÜKÜMETİ, ( 09.Mart.1951 – 17.Mayıs.1954 )
18.Mart.1951            Çanakkale “Şehitler Anıtı” nın törenle açılışı yapıldı.
21.Mart.1951            Yedi İlde 7 İmam Hatip Okulu açıldı. İnşaat, iaşe, ibade ve burs işleri “İlim Yayma Cemiyetlerine” verildi. Devlete parasal yük getirilmedi.
04.Mayıs.1951          Dünya Bankası Türkiye Raporu Açıklandı. ( The Economy of Turkey )
04.Mayıs.1951          Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili kanun TBMM’ne sevk edildi.
ATATÜRK;              “Cumhuriyeti ve onun temelleri olan bütün inkılâp neticelerini herkese saygıyla tanıtacak (ve sürekli kılacak) bir koruma kanunu lâzımdır.” (1931 – Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya yaptığı seyahat sonunda hazırladığı notlar, Orijinal Belgeler Genel Kurmay Başkanlığı Ataşe Başkanlığındadır.)
12.Haziran.151          İl ve İlçelerde Eğitim Danışma Kurulları teşkil edildi.
25.Temmuz.1951       5816 Sayılı,Atatürk Aleyhine İşlenen Suçların Cezalandırılması ve Reformlarının Korunması hakkında (Atatürk’ü Koruma) Kanun kabul edildi.
26.Temmuz.1951       Türkiye – Pakistan arasında Dostluk Anlaşması imzalandı.
01.Ağustos.1951       5821 Sayılı “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda” değişiklik yapıldı ve  son şekli ile TBMM’de kabul edildi.
08.Ağustos.1951       CHP’nin mallarının büyük bölümüne el koyan kanun TBMM’de kabul edildi.
08.Ağustos.1951       CHP ile muvazaalı bir işbirliği ve çıkar ilişkisi içinde olduğu gerekçesiyle; Halk Partisinin yan kuruluş ve şubeleri gibi çalışan “HALKEVLERİ” kapatıldı.
09.Ağustos.1951       Pazar Günleri “ ÜCRETLİ TATİL “ olarak kabul edildi.
10.Ağustos.1951       TÜRK KÜLTÜR ESERLERİ SERİSİ, “Türk çocuklarının sadece başka milletlerin eserlerini tanımakla yetinmeyip, bunlarla birlikte milli kültürümüzde yeri olan eserleri tanıtmak için Milli Eğitim Bakanlığı yayın atağı başlattı.”
10.Ağustos.1951       Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kuruluş Kanunu kabul edildi.
16.Eylül.1951            Ara Seçim ( 20 Milletvekilliği İçin ) 18 DP – 2 CHP     
01.Ekim.1951            Eskişehir Hava Harp Okulu açıldı.
17.Ekim.1951            Türkiye  “ NATO ” ya girdi.     
04.Kasım.1951          İlk Okullara Din Dersleri konuldu. (Ancak, 1982’de zorunlu oldu)
12/14.Kasım.1951     BAĞDAT PAKTI’ nın temelleri atıldı. ABD, İngiltere., Genel Kurmay
                                  Başkanları Ankara’ da. Balkan Paktı gözden geçirilerek tahkim edildi.
                                  Mısırda Türkiye aleyhine yayın yapıldı.
26.Kasım.1951          CHP, 10. Büyük Kurultayı yapıldı. Açış konuşmasında İnönü; “Hukuk ilminde bir hastalıktan bahsolunur, bunun ismi ‘çoğunlık istibdadıdır’ Bu usulün mahiyeti herhangi bir istibdattan daha az zararlı görülmemiştir. İlmin tecrübe ve tespit ettiği bu gibi belâlara memleketi düşürmemek herkesten evvel İktidar Partisinde bulunan vatanseverlerin borcudur.” Dedi. (Muhalefette İsmet İnönü, 1950-1956, s. 79)
21.Aralık.1951          Kıbrıs anlaşmazlık konusu olmaya başladı.
AYRICA; İktisadi sektörler canlandı. Kamu hizmetleri ivme kazandı. Hububat, pamuk, pancar, çimento, kâğıt, pamuklu mensucat üretiminde büyük artışlar sağlandı; Yol, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, enerji, sulama gibi konularda yeni ve büyük yatırımlara başlandı.
-Denizcilik Bankası T.A.O., Statüsü değiştirilerek kuruluşu yenilendi.
-Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası kuruldu.        
YIILIK ENFLASYON,          % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 5.6
YILLIK KALKINMA, Gelişme ve büyüme hızı: 1950-1951 döneminde, 2 yıllık ortalama: DPT %
                                  12.46  - DİE, 13.1

1952
04.Ocak.1952           ABD, M.Ghee’ yi yeni Ankara Büyükelçisi olarak atadı.
28.Ocak.1952           Halk Partisi Zimmetindeki Devlet Mallarının İstirdadı hakkında Kanun teklifi verildi. (Ahmet GÜRKAN, Tokat Mebusu)
                                  Halkevleri kapatıldı.
29.Ocak.1952           Yunan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ankara’da. Ortak Bildiri Yayınlandı.
18.Şubat.1952           TBMM, NATO’ya girişi onayladı.
19.Şubat.1952           3.Mart.1924 Sayılı Kanun değiştirilerek Osmanlı hanedanından bazı
                                  kimselerin yurda girmesine izin verildi. Kanun No: 5958
21.Nisan.1952           Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşma imzalanarak vize kaldırıldı.
25.Nisan.1952           Menderes ve Köprülü Atina’ya dostluk ziyaretinde bulundular. (25/3-03/5)      
08.Mayıs.1952          TODAİE Kuruldu.
08.Mayıs.1952          Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği kuruldu.
09.Mayıs.1952          Türk-Japon Sulh antlaşması imzalandı.
15/18.Haz.1952         Yunanistan Kral ve Kraliçesi Ankara’ya resmi bir ziyarette bulundu.
31.Temmuz.1952       İşçilere Sendika kurma, Toplu İş Sözleşmesi yapma ve grev hakkı verildi. TÜRK – İŞ KONFEDERASYONU kuruldu.
10.Ağustos.1952       Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı kuruldu.
12.Eylül.1952            Adapazarı Şeker Fabrikasının temeli atıldı
14.Eylül.1952            İl ve ilçelerde her 2000 öğrenci için bir kütüphane açıldı.
23.Kasım.1952          Eczacıbaşı İlâç Sanayi Kuruldu. (İstanbul)
27.Kasım.1952          Celâl Bayar Yunanistan’ı ziyaret etti. ( 27 Kasım / 03 Aralık arası )
09.Aralık.1952          Atatürk ve inkilâplar aleyhine yazı yazan Demokrat Parti Milletvekili Hasan Fehmi USTAOĞLU partiden ihraç edildi.
20.Aralık.1952          Menderes’in Basın toplantısı yaptı ve gericilik konusunda şöyle konuştu: “...Yollar köylere kadar uzandıkça, elektrik ve su köylere kadar geldikçe, traktörler ve sair makineler köylünün hayattı arasına girdikçe, kalkınması ve seviyesi yükselen bu insanlar hurafelere kapılmazlar.”
AYRICA;                  - Santa Farma İlâç Firması kuruldu. (İstanbul)
                                  - Souıbb & Son A.O. İlâç Firması Kuruldu. (İstanbul)
- KÖRLER OKULU AÇILDI.
-         İktisadi sektörler ve kamu hizmetlerinde gelişme sürdürüldü. Sektörel örgütlenme başladı. Hububat, pamuk, pancar, çimento, kâğıt, pamuklu mensucat üretiminde büyük artışlar sağlandı; Yol, köprü, silo, içme suyu, baraj, taşkın koruma, enerji, sulama gibi konularda yatırım ve proje uygulamalarına devam edildi.
-ET-BALIK KURUMU kuruldu.         
YILLIK ENFLASYON          % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 5.6
YILLIK KALKINMA, Gelişme ve büyüme hızı          : 1950-1952 Döneminde, 3 yıllık ortalama.: DPT % 12.96 – DİE, 13.5

1953
05.Ocak.1953           İstanbul Bakırköy’de Ünilever Firmasının yemeklik yağ üretecek fabrikası Cumhurbaşakanı Celâl Bayar tarafından hizmete açıldı.
21.Ocak.1953          İnönü : “Hususiyle bizim memleketimiz gibi, hem kaybolmuş zamanları telâfi için çalışmaya, hem de dışarıdan gelen tehlikelere karşı daima hazır ve omuz omuza beraber bulunmağa mecbur olan bir millet için, demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi devrinde nifaka düşmemenin çaresini bulmak, başlıca ve tek başına selâmet yoludur. Bu kanaatle bugün görünen istidadı tekemmül ettirerek (geliştirerek) medeni parti münakaşası devrini açabilirsek, hakikaten bahtiyer oluruz. (İnönü - Muhalefette İ. İnönü, 1950-1956, Sayfa: 168)
28.Şubat.1953           Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında dostluk ve saldırmazlık
                                  anlaşması imzalandı.
22.Mart.1953            Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Başbakan Adnan Menderes tarafından açıldı.
30.Mayıs.1953          SSCB Kars, Ardahan ve Boğazlardan vazgeçtiğini bildirdi.
16.Haziran.1953        Yunan Başbakanı Papagos Ankara’da. (16-20.Haziran)
29.Haziran.1953        Türkiye – Pakistan Kültür Anlaşması imzalandı.
08.Temmuz.1953       Din istismarı yaptığı gerekçesi ile Millet Partisi kapatıldı.
17.Temmuz.1953       Köy Kanununda esaslı değişiklikler yapıldı.
23.Temmuz.1953       6187 Sayılı Vicdan ve Toplantı Hürriyetini koruma Kanunu çıkarıldı.
27.Temmuz.1953       Kore Savaşı resmen sona erdi.
01.Ağustos.1953       Menderes, CHP İzmir İl Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.
04.Ağustos.1953       TEKSİF Kongresinde; Grev hakkı, Hastalık ve doğum izni, Yaşlılık Sigortası ile Sigorta teşkilâtında reform talepleri ile sürüldü.
26.Ağustos.1953       ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Ekonomik Politika Başkanı Rendall Türkiye’ye geldi. Yabancı sermaye yatırımları konusu görüşüldü.
10.Eylül.1953            Dünya Bankasından 9 milyon dolar kredi alındı.
13.Eylül.1953            Konya Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
13.Eylül.1953            Amasya Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
14.Eylül.1953            Kütahya Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
24.Eylül.1953            Adapazarı Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
30.Eylül.1953            Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı resmi bir ziyaret için Türkiye’ye geldi.
05.Ekim.1953            TÜRKİYE; 40 oy ile BM GÜVENLİK KONSEYİ’ ne “ÜYE” seçildi.
08.Ekim.1953            Türkiye Çimento Sanayi Anonim Şirketi kuruldu.
11.Ekim.1953            Adapazarı Şeker Fabrikası törenle açılarak hizmete girdi.
24.Ekim.1953            Seyhan Barajının temeli atıldı.
10.Kasım.1953          Anıtkabir tamamlandı. ATATÜRK’ ün Aziz Nâşı devlet töreni ile nakledildi.
BASIN : Bugün yapılan muhteşem törenle Atamızın aziz nâşı toprağa verildi. Saat: 9’u 5 geçe başlayan tören 13.10’da bitti. Celâl BAYAR, Atatürk’ü bütün cephelerile belirten heyecanlı bir nutuk söyledi. Cumhurbaşkanı, nutkunu söylerken ağlıyordu.” ATATÜRK, seni sevmek, tebcil etmek her Türk vatanseverin milli ödevi ve namus borcudur.Bil ki, hakiki yerin, inandığın Türk Milleti’nin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat.”(Vatan, 10.Kasım.1953-Salı)
10.Kasım.1953          Selânik’te boş ve harap vaziyette olan Atatürk’ün doğduğu evin, orijinaline uygun olarak restorasyon çalışmaları tamamlandı ve törenle açılışı yapıldı.
20.Kasım.1953          Türkiye’de ilk otomobil mukavemet yarışı yapıldı. (İstanbul-Ankara-İzmir)
14.Aralık.1953          CHP malları kanunu çıktı. Menderes: “Eğer bu yaptığımızın hata olduğuna millet hükmedecekse, üç ay sonra seçimlerde hatamızın bedelini mertçe ödeyeceğiz.” Dedi.
AYRICA;                  Koç Grubu tarafından Egemak ve Haliç Bemis firma ve işletmeleri kuruldu.
-İktisadi sektörler, kamu hizmetleri, sanayileşme ve endüstriyel yatırımlar yönünden üretimde büyük artışlar sağlandı; Şehirleşme, Konut yapımı, Yol, Su, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, enerji, sulama, baraj gibi konularda  önemli yatırım ve yeni proje uygulamaları sürdürüldü.
-Türkiye Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi kuruldu.
-PTT işletmesi (ileri ve çağdaş bir statü ile) yeniden kuruldu.
-Azot Sanayi T.A.Ş. kuruldu.       
YILLIK ENFLASYON          % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 5.6
YILLIK KALKINMA, Gelişme ve büyüme hızı          : 1950-1953 Döneminde, 4 yıllık ortalama.: DPT % 6.64  - DİE, 9.1

1954
18.Ocak.1954           5821 Sayılı Kanun değiştirilerek; 6224 sayılı “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu”  tadil edilmiş şekliyle çıktı. CHP’ liler ve dönem aydınları bu kanuna şiddetle karşı çıktılar.
18.Ocak.1954           Bayar’ın ABD gezisi. ( 18.Ocak.1954 – 03.Mart.1954 )
26.Ocak.1954           Türkiye Pakistan Askeri anlaşması imzalandı.
27.Ocak.1954           Toplantı-Gösteri ve Vicdan Hürriyetinin korunması hakkındaki Kanun kabul
edilerek yürürlüğe konuldu. Kanun No: 6287, Basın hürriyetini kısıtlayan engeller ortadan kaldırılarak çok seslilik getirildi.
27.Ocak.1954           Millet Partisi Kapatıldı. (Mahkeme, Dini esasa dayanan ve esas gayesini saklayan cemiyet olduğunu açıkladı.)
10.Şubat.1954           Cumhuriyetçi Millet Partisi kuruldu. 
17.Şubat.1954           Kanunlardan Anayasaya aykırı hükümler çıkartıldı. 20.02.1950 tarih ve 5545 Sayılı Seçim Kanunu demokratik, güvenli ve istikrarlı bir hale getirildi. Hakim Teminatını içeren “GİZLİ OY AÇIK SAYIM” usulüne dair  düzenleme yapılarak yargı gözetimi esas alındı. Seçim usulünde her hangi bir değişiklik yapılmadı. (24.04.1961 tarihinde bu kanun tamamen değiştirilerek 298 Sayılı Kanun olarak kabul edildi.)
18.Şubat.1954           Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu Kabul edildi.
18.Şubat.1954           Konrad Adenauer resmi bir ziyaret için Türkiye’ye geldi. (18/26 Şubat)
19.Şubat.1954           Pakistan ile Türkiye arasında askeri bir pakt imzalandı. Diğer ülkeler de pakta katılmaya davet edildi.
07.Mart.1954            Petrol Kanunu çıkartıldı. Kanun No: 6326
08.Mart.1954            Yeni ve kapsamlı bir Basın Kanunu çıkartıldı. Basın hürriyeti teminat altına
                                  alındı. Kanun No: 5665
02.Nisan.1954           Türkiye-Pakistan arasında karşılıklı savunma anlaşması imzalandı.
07.Nisan.1954           Kütahya Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
16.Nisan.1954           İnönü, İzmir konuşması : “Arkadaşlarım, devlet hayatında, siyaset hayatında,
                                  hakikatin söylenmemesi, hakikati meydana çıkarmaya hal müsait değilse, mümkün
olabilir. Ve siyaset adamı düşünebilir. Ama bir siyaset adamı hiçbir zaman hakikatin zıddını söylemeyi göze alamaz.” (Muhalefette İ. İnönü, 1950-1956, s.265)
17.Nisan.1954           Çanakkale Şehitler Anıtı’nın temeli atıldı.
19.Nisan.1954           Susurluk Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
23.Nisan.1954           BATMAN Petrol Rafinerisi hizmete açıldı.
26.Nisan.1954           Susurluk Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
14.Mayıs.1954          Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kuruldu.
17.Mayıs.1954          MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ
17.Mayıs.1954          III. MENDERES HÜKÜMETİ, ( 17.Mayıs.1954 – 09.Aralık.1955 )
09.Haziran.1954        Pakistan Başbakanı Türkiye’ye geldi. Bölgesel savunma konuları görüşüldü
11.Haziran.1954        TBMM Türkiye-Pakistan antlaşmasını onayladı. Bağdat Paktının temelleri atıldı.
30.Haziran.1954        Kırşehir İlçe oldu. 
18.Temmuz.1954       Kanada’dan karşılıksız (hediye) olarak alınan Sabra marka tepkili av uçaklarının ilk partisi olan 82 adet’i törenle teslim alındı.
09.Ağustos.1954       Balkan Paktı imzalandı.
21.Ağustos.1954       Kıbrıs Sorunu gündeme gelmeye başladı. Yunanistan, (ENOSİS) Kıbrıs’ın bağımsızlığı talebini BM’ e götürdü. BM konuyu reddetti ve gündemine almadı. Yunanistan’ın girişimi akim kaldı. Türkiye bu konuda çok hassas. Olaylar takip ediliyor. Toplumlar arasında gerilim ve gerginlik başladı.
24.Ağustos.1954       Türkiye’ de, Kıbrıs Kültür Derneği kuruldu.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda izah edilen Türkiye’nin Kıbrıs tezi, siyasi komisyonda kabul edildi.
31.Ağustos.1954       Kıbrıs Milli Türk Federasyonu Başkanı Faiz KAYMAK Başkanlığında üç kişilik heyet Ankara’ ya gelerek, Hükümetle çeşitli temaslarda bulundu.
06.Eylül.1954            Konya Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
08.Eylül.1954            Kütahya Şeker Fabrikasının Açılışı yapıldı.
11.Eylül.1954            Erzincan Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
11.Eylül.1954            Ankara’ da “Kıbrıs Türk’tür” komitesi kuruldu. Kuruluş münasebetiyle, Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından, Gazeteciler lokalinde yapılan toplantıya şu kuruluşlar iştirak ettiler :
                                  1. Türk-İş Federasyonu, 2. Milli Gençlik Komitesi, 3. Türk Devrim Ocakları, 4. Ankara Fikir Kulübü,    5. Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 6. Şoförler Cemiyeti 7. Tabipler Derneği, 8. CHP ve DP Gençlik Kolları, 9. (diğer) bütün Siyasi parti temsilcileri
16.Eylül.1954            Afyon Çimento Fabrikasının temeli atıldı.
17.Eylül.1954            Tunçbilek Termik Elektrik Santralinin temeli atıldı.
18.Eylül.1954            Eskişehir Çimento Fabrikasının temeli atıldı.
18.Eylül.1954            Kütahya Şeker Fabrikasının Açılışı yapıldı.
19.Eylül.1954            Konya Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
21.Eylül.1954            Suluca Şeker Fabrikasının açılışı yapıldı.
21.Eylül.1954            Amasya / Suluca Şeker Fabrikasının Açılışı yapıldı.
22.Eylül.1954            Erzurum Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
25.Eylül.1954            Kıbrıs Konusu Birleşmiş Milletlerde tartışıldı.
28.Eylül.1954            İnönü Kıbrıs konusunda bir demeç vererek“Kıbrıs’ın statükosunda değişiklik yapılmasının kat’i surette aleyhindeyiz. Kıbrıs bu günkü idare, yanı İngilizler elinde kalmalı ve Yunanistan’ın idaresine verilmemelidir.” Dedi.
29.Ekim.1954            Dr. Hikmet KIVILCIMLI “Vatan Partisi’ni” kurdu.
14.Kasım.1954          2. Darbe teşebbüsü. (Yzb. Süreyya YÜKSEL ve Turan OKAN grubu)
                                  Komuta düzeyinde bazı değişiklikler yapıldı.
24.Kasım.1954          Kütahya Şeker Fabrikası işletmeye açıldı. 
01.Aralık.1954          Malatya Şeker Fabrikasının temeli atıldı.
10.Aralık.1954          İlk Milli Petrol Şirketi olan TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. kuruldu.
14.Aralık.1954          BM Kıbrıs konusunu görüşmeye başladı. Selânik’te Atatürk’ün evi önünde Atatürk’e karşı gösteriler yapıldı.
21.Aralık.1954          Almanya Türkiye ye 225 milyon marklık investisman/yatırım kredisi açtı.
25.Aralık.1954          Bütünüyle onarılıp, restore edilen İstanbul, Kpalıçarşı törenle hizmete açıldı.
AYRICA;                  -Köy Enstitüleri ismen kapatıldı ve bütünüyle “Öğretmen Okuluna” dönüştürüldü.
                                  -Koç Grubu tarafından; Bozkurt, Kavel, Migros ve Türkay firma ve işletmeleri kuruldu.
-İktisadi, sınai, tarım, ticaret, bilim-eğitim,endüstri ve teknoloji sektörlerinde gelişmeler devam ettirildi. Yol, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, enerji, sulama gibi konularda yeni ve büyük projeler ve yatırımlar yapıldı. Diğer kamu sektöründe yeniden yapılanma ve genel rehabilitasyon çalışmalarına hız verildi. Eğitim ve sağlık sektöründe yeni ve büyük açılım, atılım ve yatırımlar yapıldı.         
YILLIK ENFLASYON          % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 5.6
YILLIK KALKINMA, Gelişme ve büyüme hızı          : 1950-1954 Döneminde, 5 yıllık ortalama.: DPT % 7.20  - DİE, 9.4

1955
06.Ocak.1955           Başbakan Menderes Suriye, Lübnan ve İran’a bir dış geziye çıktı.
12.Ocak.1955           Türkiye-Irak ortak bildirisi (pakt) yayımlandı. MENDERES; “Orta Doğuda istikrar ancak NATO ile birleşerek mümkündür” dedi.
02.Şubat.1955           İnönü : “DP’ nin Ortadoğu siyasetini destekliyorum” dedi.
14.Şubat.1955           İzmir – Alsancak Limanı’nın temeli atıldı.
16.Şubat.1955           BAYAR, Pakistan’a gitti.
24.Şubat.1955           Türk – Irak anlaşması imzalandı.
24.Şubat.1955           BAĞDAT PAKTI İmzalandı; (Türkiye, İran, Irak ve ABD arasında)
13.Mart.1955            “Turkey: An Economic Apparaisal” kitabının yazarı Thornburg Türkiye’ye danışman olarak geldi.
23.Mart.1955            TC Hükümeti olarak, Ürdün Ordusuna bağışlanan eğitim ve savaş uçakları yapılan bir törenle Ürdün Krallığı’na teslim edildi.
31.Mart.1955            Lübnan Başbakan ve Cumhurbaşkanı Türkiye de.
01.Nisan.1955           İngiltere Bağdat Paktına katıldı.
01.Nisan.1955           Yunanistan silâhlı kuvvetlerinden Albay Grivas, Kıbrısta terörist örgüt EOKA’ nın başına geçti. Eoka Kıbrıs ta insan öldürmeye başladı. İlk kurbanlar İngiliz polis ve askerleri. Türkler ve Rumlar arasında gerilim. 
04.Nisan.1955           Türkiye’nin ilk traktör Fabrikası olan “TÜRK TRAKTÖR” Ankara da kuruldu ve Başvekil Adnan Menderes tarafından hizmete açıldı. (Bu fabrika, 1941yılında Ankara-Etimesgut’ da kurulan Uçak fabrikası ile 1948’de yine Ankara da yapılan Uçak Motorları fabrikasının makine, teknik ekipman ve donanımları birleştirilmek suretiyle; MKE ve Lisansör firma Amerikan Minneapolis Moline Şirketi tarafından oluşturulmuştur.) Açılışta fabrikada üretilen ilk traktör Adnan MENDERES’ e hediye edildi. Ancak, Menderes traktör bedelini derhal ödemek suretiyle bu güne ve geleceğe dönük örnek ve önder bir davranış sergiledi.   
14.Nisan.1955           İnönü ve Menderes dostça bir görüşme yaptı.
18.Nisan.1955           Türkiye Bandung Konferansına katıldı. Fatin Rüştü ZORLU bu toplantıda önemli bir konuşma yaparak, özellikle kominist tehlikesi üzerinde durmuş ve tarafsızlık politikasını kınayarak konferansa katılanları uyarmıştır.
21.Nisan.1955           Kıbrıs Öğrenci Mitingi ayaklanmaya dönüştü.
25.Nisan.1955           Hirfanlı Barajı’nın temeli atıldı.
04.Mayıs.1955          Türk-Amerikan Atom Antlaşması imzalandı.
13.Mayıs.1955          Petrol Kanununda değişiklik yapıldı. CHP olumlu oy kullandı.
11.Haziran.1955        Fatin Rüştü Zorlu Amerika’ya gitti. 300 milyon dolar kredi talebimize red.
15.Haziran.1955        Bayar Lübnan’a gitti.
22.Haziran.1955        EOKA 3 Kıbrıslı Türk Polisi öldürdü. Ada da iki toplum arasındaki gerilim huzursuzluk ve gerginlik doruğa ulaştı. Türkiye’ de halk tepkili.
23.Haziran.1955        Kıbrıs konusunda CHP ve Gençlik Kolları DP’ye desteklediğini bildirdi.
23.Haziran.1955        Yaşar Kemal, toprak ve tarım reformuna karşı çıktı.
26.Haziran.1955        Irak Kralı İstanbul da. Pakistan, Türkiye-Irak paktına katılacak.
30.Haziran.1955        İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ı Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Londra’ ya davet etti.
01.Temmuz.1955       Pakistan Başbakanı, Pakistan’ın pakta katılacağını ilân etti.
02.Temmuz.1955       Türkiye, Kıbrıs konusu ile ilgili olarak Londra ya gitmeyi kabul etti.
11.Temmuz.1955       Hükümet, Kıbrıs konusunda tahrik ve kışkırtmaların durdurulması ile ilgili olarak Yunanistan a sert bir nota verdi.
15.Temmuz.1955       Thurnburg raporu yayımlandı.
23.Temmuz.1955       EOKA’ nın 28 Ağustos günü Türklere karşı kitlesel bir katliama girişeceği iddiaları üzerine Türkiye; İngiltere’ye uyarıcı bir nota verdi.
25.Temmuz.1955       İzmit Dikişli boru Fabrikasının temeli atıldı.
27.Temmuz.1955       Fuad Köprülü Başbakan Yardımcısı, F. Rüştü Zorlu Dışişleri Bakanı oldu.
24.Ağustos.1955       Başbakan Adnan MENDERES, Kıbrıs konusu ile ilgili olarak İstanbul Liman lokantasında çok önemli bir konuşma yaptı.Muhalefet hükümeti destekliyor.
                                  VATAN : “Başvekil, Kıbrıs Anadolu’nun devamından ibarettir, Adadaki Rumların şuursuz, hainane ve caniyane bir teşebbüsü karşısında ırkdaşlarımız müdafaasız kalmayacaktır. ” Dedi.
                                  HÜRRİYET : Adnan Menderes’in beyanatı Atina da panik uyandırdı.
27.Ağustos.1955       Fatin Rüştü ZORLU, “Kıbrıs ta değişiklik yok. Aksi taktirde Lozan değişir.”  
29.Ağustos.1955       Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Londra Konferansı başladı.
01/02.Eylül.1955       İstanbul da ki rumca gazeteler tahriklere başladı. Özellikle, Apoyevmatini.
05/06.Eylül.1955       İstanbul’da uluslar arası Kriminoloji toplantısı başladı. 12 Eylül 1955 günü yapılacak IMF toplantısı için davetliler gelmeye başladı. Londra da 3-5 bin Türk Kıbrıs Türk toplumu lehine ve Yunanistan aleyhine gösteri yaptı.
                                  Fatin Rüştü Zorlu Mac Milan ile öğle yemeğinde buluştu. ABD ve NATO müttefiklerimizin Kıbrıs buhranı konusunda dikkatleri çekildi. Aynı gün İstanbul’da gerginlik başladı. Patrikhaneye “Kıbrıs Türktür” levhası asıldı.
06.Eylül.1955            Atatürk’ün Selânik teki evine bomba atıldı. Hasar büyük. Ayrıca, evin önünde Yunanlılar tarafından nümayiş yapıldı. Türkler taciz edildi. Haber Türkiye de infial etkisi yarattı. Bazı Gazeteler bir günde 2-3 baskı yaptılar.       
06/07.Eylül.1955       İstanbul’da olaylar. Selânik’te Atatürk’ün doğduğu evin bombalanması ve önünde protesto gösterisi yapan Yunanlılara tepki. (Beyoğlu-Tünel-Taksim)
                                  İstanbul ve İzmir’de sıkıyönetim ilân edildi.
                                  YORUM : “6 Eylül 1955” Türkiye de yaşanmış bir olaydır. Aktörleri Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıdır. Çeşitli nedenlerle, azınlık olarak yaşayan  Rum vatandaşların malları tahrip ve kısmen talan edilmiştir. Bu bağlamda kiliseler yakılmış, üç Rum vatandaş öldürülmüş (ve/veya ölmüş) ve mezarlıklar bile kazılmış, tahrip edilmiştir. Bu hareket, Selânik olaylarına bir tepki olarak (spontane) kendiliğinden meydana gelmiştir. Demokrat Parti ile hiçbir ilgisi ve alâkası yoktur. Ancak, 27 Mayıstan sonra tüm olaylar ve olumsuzlukları DP’ye fatura eden zihniyet, (CHP-AKİS-MBK) 6 Eylül 1965’
                                  in faturasını Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu’ ya çıkartmıştır. Bu sadece çok haksız bir suçlama değildi. Aynı zamanda çok anlamsızdı. O tarihte İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ve sonradan CHP Milli Eğitim Bakanı olan Necdet UĞUR bu olaylar hakkında, 1994 yılında; “Bu spontane bir hareket idi. Kendiliğinden meydana gelmişti. Sonradan nitelik değiştirdi” demiştir. En doğru teşhis budur. Bu nedenle, 6 Eylül milletin sorunudur. En önemli gerçek, İstanbul da yaşayan Rumların bu olay nedeni ile bize karşı kin beslememiş olmalarıdır. Bunun kanıtı 1957 seçimlerinde Rumları DP’ye oy vermiş olmaları ve kendi aralarından iki milletvekili seçtirmiş bulunmaları ve 1959 Türkiye-Yunanistan barışıdır.     
07.Eylül.1955            Susurluk Şeker Fabrikasının açılışı yapıldı.
08.Eylül.1955            Kıbrıs Türk’ tür Cemiyeti olaylar nedeniyle kapatıldı. 
19.Eylül.1955            Elazığ ŞEKER Fabrikasının temeli atıldı.
19.Eylül.1955            BAYAR İran’a gitti.
22.Eylül.1955            BM Kıbrıs konusunu gündemine almadı.
23.Eylül.1955            Pakistan Bağdat Paktına katıldı.
28.Eylül.1955            Susurluk Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
06.Ekim.1955            Soma Termik Santralinin temeli atıldı.
07.Ekim.1955            Kemer Barajı ve Hidroelektrik Santralinin temeli atıldı.
23.Ekim.1955            Genel Nüfus Sayımı yapıldı. Türkiye Nüfusu :     24. 109. 641
                                  1950 –1955 arası nüfus artışı : 3.162.453
02.Kasım.1955          Bayar Ürdün’e gidiyor.
06.Kasım.1955          Kayseri Şeker Fabrikasında üretime başlandı.
20.Kasım.1955          Menderes Bağdat’ da.
25.Kasım.1955          İstanbul Kapalıçarşının son bölümlerinin’de onarımı tamamlanarak hizmete açıldı.
25.Kasım.1955          İzmit Dikişli Boru Fabrikasının temeli atıldı.
09.Aralık.1955          IV. MENDERES HÜKÜMETİ, (09.Aralık.1955 – 25.Kasım.1957 )
13.Aralık.1955          Hükümet Programı meclis grubuna sunuldu. 14.12.1955 TBMM’de güvenoyu.
16.Aralık.1955          İnönü, Mecliste yeni Menderes Hükümeti ile ilgili konuşması : “Garplı manası ve prensipleriyle demokratik rejim ve çok partili siyasi hayat Türkiye’de kurulabilir mi ? yerleşebilir mi ? Bu sual, hususiyle son iki seneden beri içerde ıstıraplı, dışarda meraklı bir şüphenin konusudur. Benim kanaatimce son olaylar demokrasi’ yi kat-i olarak selamete çıkaracak bir istikamete bizi yöneltmiştir. (İnönü, İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları, 1939-1960, s.153)
18.Aralık.1955          Ankara ve İzmir de sıkıyönetim kaldırıldı.
18.Aralık.1955          Türkiye Milli Futbol Takımı, Portekiz’i 3-1 yendi.
20.Aralık.1955          Hürriyet Partisi kuruldu.
AYRICA;                  -Koç Grubu tarafından; Arçelik, Büro Malzemesi, Mesan, Koçtaş, Tormak, Plasko, Turistik İşletmeler, Ansan, Ankara Tesisat Ltd. Şti., Türk Demir --Döküm firma ve işletmeleri kuruldu.
                                  -Dr. İ. Etem ULAGAY ilâç Sanayi kuruldu.
-İktisadi sektörler ve kamu hizmetleri yönünden; Hububat, pamuk, pancar, çimento, kâğıt, pamuklu mensucat üretiminde büyük artışlar sağlandı; Yol, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, enerji, sulama gibi konularda yeni ve büyük projeler hazırlandı. Yeni ve büyük yatırımlara hızla devam edildi. Halkın gelir ve refah düzeyi yükseldi.
-Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. yeni statü ile kuruldu.          
 YILLIK ENFLASYON         % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 5.6
YILLIK KALKINMA, Gelişme ve büyüme hızı          : 1950-1955 Döneminde, 6 yıllık ortalama.: DPT,  % 7.54   - DİE, 8.6

1956
23.Ocak.1956           Ankara Fikir Kulübü toplantısı. Hükümetle Üniversitelerin arası açılmaya başladı. Hükümetle muhalefetin arası açık.
24.Ocak.1956           Türkiye’de İlk Özelleştirme ( Türk Hava Yolları A.O.)
25.Ocak.1956           Fuat KÖPRÜLÜ TBMM’de, Kıbrıs konusunda konuştu. Yunanistan a tepki.
02.Şubat.1956           Türk Eczacılar Birliği kuruldu.
28.Şubat.1956           6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir’de Vuku Bulan Hadiselerde Zarar Görenlerin Zararlarının Ödenmesi Hakkında Kanun çıkartılarak, zararlar tazmin ve telâfi edildi.
18.Mart.1956            Menderes Pakistan’a gitti.
08.Nisan.1956           Seyhan Barajı ve Hidroelektrik santralı açılarak törenle hizmete girdi.
11.Nisan.1956           SSCB Türkiye’ye ekonomik yardım teklifinde bulundu.
16/19.Nisan.1956      Tahran da (İran) Bağdat Paktı Konferansı yapıldı. ABD, Paktın ekonomik komitesine katıldı.
07.Haziran.1956        Basın Kanununda sertlik eğilimli değişiklikler yapıldı.
17.Haziran.1956        Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu değişti.
19.Haziran.1956        Fuat KÖPRÜLÜ Dışişleri Bakanlığından istifa etti.
08.Temmuz.1956       CHP-CMP ve HP, DP’ye karşı iş birliği açıklaması yaptı.
09.Temmuz.1956       ABD Başkan Yardımcısı NİXON Ankara ya geldi.
11.Temmuz.1956       Pakistan Kıbrıs konusunda Türkiye’yi desteklediğini açıkladı.
12.Temmuz.1956       DP Meclis Grubu Kıbrıs konusunda bildirge yayınladı.
15.Temmuz.1956       Pakistan Cumhurbaşkanı Mirza Türkiye’de.
25.Temmuz.1956       Menderes Karaşi üzerinden Afganistan’a gitti.
13.Ağustos.1956       Orta Okullara zorunlu Din Dersleri konuldu.
16.Ağustos.1956       Süveyş konusunda Londra konferansı. Türkiye Cumhuriyeti katıldı. Nasır (Mısır) ve Yunanistan katılmadı.
24.Ağustos.1956       Orman Kanunu çıkartıldı.
30.Eylül.1956            Erzincan Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
30.Eylül.1956            Erzurum Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
01.Ekim.1956            Elazığ Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
02.Ekim.1956            Malatya Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
27.Ekim.1956            İnönü; “Garp medeniyet alemi içinde aynı hayat tarzını takip eden bir millet olarak bulunmak bizim hayat ve selâmet şartlarımızdandır. Medeniyetin demokratik hayat tarzından ayrılarak siyasi ve askeri tertipler sayesinde aynı aile içinde kalıp sağlam itibarı ve kader birliğini temin etmek mümkün olabileceğini sanmak yanlış hesaptır ve milletimizin istikbali için tehlikeli derecede yanlış hesaptır.” (İnönü, Muhalefette İsmet İnönü, 1956-1959, s.12)
03.Kasım.1956          Tahran da Bağdat Paktı toplantısı.
06.Kasım.1956          Menderes Tahran’a gitti.
10.Kasım.1956          ODTÜ Kuruldu.
18.Kasım.1956          Menderes Bağdat’a gitti.
23.Kasım.1956          Türkiye, Tel-Aviv Elçisini geri çekti.
24.Kasım.1956          Irak-Suriye sınır kapısı kapatıldı. Türkiye Radyosu ve basını, Mısır ve Suriye’yi koministlikle suçladı.
27.Kasım.1956     CHP Ankara İl Kongresi’nde İnönü’nün yaptığı konuşma: “Demokrasi rejimini reddettiğimiz veya bizim muhitimize uymadığını iddia ettiğimiz zaman artık medeniyet alemi içinde bir uzuv olmak vasfını manen kaybederiz. Amma devletlerin medeniyet seviyesinde birbirine eş olan veya olmayan gözlerle baktıkları da bir gerçektir. Demokratik rejimi, insan haklarını daha geniş ehemniyette bir milli mevzu olarak idaremize esas addetsek çok daha doğru olur. (Age.,)
01.Aralık.1956          Polatkan  Maliye Bakanı oldu.
01.Aralık.1956          Türk Silâhlı Kuvvetleri Suriye sınırında manevralar yaptı.
02.Ararlık.1956         Sarıyar Barajı hizmete açıldı.
04.Aralık.1956          Hürriyet Partisi 32 Milletvekili ile Ana Muhalefet Partisi oldu.
11.Aralık.1956          Menderes’in katıldığı NATO toplantısında Kıbrıs sorunu görüşüldü. (Paris)
16.Aralık.1956          İstanbul da, İngilizlerle Kıbrıs konusunda görüşmeler yapıldı. İstanbul dan geçen Nehru, Kıbrıs için (Türkiye aleyhine) self determinasyon önerdi.
19.Aralık.1956          Londra Kıbrıs için “dahili muhtariyet veren bir anayasa” önerdi. Atina bu öneriyi derhal reddetti.
AYRICA;                  -Koç Grubu tarafından; Beko, Bursan, Bürokur, Kor, Fer, Metaş, Porsuk, Organizasyon Ltd. firma ve işletmeleri kuruldu.
                                  -Sabancı Grubu tarafından yapılan Adana, BOSSA Celâl Bayar tarafından açıldı.
-İktisadi sektörler ve kamu hizmetleri yönünden; Hububat, pamuk, pancar, çimento, kâğıt, pamuklu mensucat üretiminde artışlar devam etti. Baraj, Yol, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, şehirleşme, eğitim ve sağlık tesisleri kuruluşu, enerji, sulama gibi konularda yeni yatırım ve büyük proje uygulamaları sürdürüldü.
-Türkiye Yem Sanayi A.Ş. kuruldu.
-Sezai Türkeş ve Fevzi Akkaya tarafından SİF kurularak, iş makinaları imalât, ithalat ve ihracatı sahasında faaliyet gösterilmeye başlandı.       
YILLIK ENFLASYON          % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 17.5
YILLIK KALKINMA,           Gelişme ve büyüme hızı           : 1950-1956 Döneminde, 7 yıllık ortalama.: DPT, % 7.79  - DİE, 9.1

1957
05.Ocak.1957           Eissenhower Doktrini açıklandı. Hedef: Ortadoğu’yu kominizme karşı savunmak olarak açıklandı.
19.Ocak.1957           Ankara da Bağdat Paktı toplantısı. RCD’ nin temelleri atıldı.
21.Ocak.1957           Kıbrıs’ta Türklere yönelik saldırılar başladı.
28.Ocak.1957           Menderes Libya’da.
06.Şubat.1957           Menderes, Kıbrıs ta ki durumu vahim bir şekle sokmaktan Yunanistan’ı suçladı. “Yunanistan Kıbrıs’a silah ve adam göndermek suretiyle adada tedhişçilik yaratmış .. Bu milletler arası bir skandal dır.”
07.Şubat.1957           Menderes: “Kıbrıs hakkında statükonun muhafazasına taraftar olamayız.” Dedi.
14.Şubat.1957           Kocatepe Camii’nin projesi tamamlandı. Yer tahsisi yapıldı veİnşaası amacıyla dernek kuruldu. Başvekil Adnan MENDERES 100.000 TL. şahsi bağışladı. ( Temel Ekim 1968’de atıldı. 1998’ de inşaatı tamamlandı. )
18.Şubat.1957           Kıbrıs Müzakereleri BM’de başladı. Yunanistan önerilerini geri aldı.
07.Mart.1957            NATO Başkomutanı Norstad Ankara’ da. Türk Ordusu güçleniyor.
21.Mart.1957            Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. kuruldu. ATAŞ Rafinerisinin (Mersin) yapımı plânlandı ve programa alındı. (BP,Shell,Turcas) Kapasite: 3.2 milyon ton/yıl 
27.Mayıs.1957          Sanayii Bakanlığı kuruldu. Bakan : Sebati ATAMAN  ( Vekaleten )
06.Nisan.1957           Eskişehir Çimento Fabrikası hizmete açıldı.
08.Nisan.1957           TBMM, Atatürk Orman Çiftliği’nin 1950 dekarının satılabilmesine karar verdi
17.Nisan.1957           Makarios Atina’da konuk bir devlet adamı olarak karşılandı !?
17.Nisan.1957           Afgan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ankara’da.
22.Nisan.1957           Türk Basını Makarios’un New York’ta ağırlanmasını protesto etti.
03.Mayıs.1957          Menderes Kıbrıs konusunda muhalefetten birlik, beraberlik istedi ve taksim tezini ileri sürdü.
05.Mayıs.1957          Alman Cumhurbaşkanı Ankara’da.
15.Mayıs.1957          Almanya’nın en büyük sanayicisi KRUPP Ankara’da. 80 milyon dolarlık yatırım anlaşması söz konusu.
25.Mayıs.1957          Menderes “Erken Seçim” sözü verdi.
26.Mayıs.1957          Adana Çimento Fabrikası hizmete açıldı.
27.Mayıs.1957          Sanayii Bakanlığı Kuruldu. İlk Bakan Sebati ATAMAN
29.Mayıs.1957          Menderes Bağdat Paktı Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere
                                  Bağdat ve Karaçi’ ye gitti.
31.Mayıs.1957          Kasım GÜLEK; Seçime gidiliyor.DP ile bahar havası bitti. Yaz geldi.
03.Haziran.1957        Milli Güreşçilerimiz Dünya şampiyonasında birinci oldu.
03.Haziran.1957        Türkiye İş Bankası heyeti tetkik için Rusya’ya gönderildi.
12.Haziran.1957        Kırşehir yeniden il yapıldı.
17.Haziran.1957        Erzurum ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ kuruldu.
10.Temmuz.1957       Kıbrıs’ da Devlet Destekli “Türk Mukavemet Teşkilatı” kuruldu.
15.Temmuz.1957       THY Anonim Ortaklığına İngiliz BOAC yarım milyon sterli ile % 6.5 oranında ortak oldu. Ayrıca, 1.5 milyon sterli kredi verdi.
28.Temmuz.1957       Fatin Rüştü ZORLU Devlet Bakanı oldu.
31.Temmuz.1957       İş Bankası Heyeti SSCB’nden döndü. SSCB Türkiye’ ye 300 milyar kredi önerdi.
08.Ağustos.1957       Kastamonu Şeker Fabrikasının temeli atıldı.( Açılış : 14.10.1963 )
07.Eylül.1957            Fuat KÖPRÜLÜ Demokrat Partiden istifa etti.
08.Eylül.1957            Muhalefet, işbirliği adı altında “husumet cephesi” oluşturmaya başladı.
Emin KALAFAT (DP) : İşbirliği adı altında meşru iktidara karşı husumet cephesi kurmak isteyen üç muhalif partinin müşterek tebliği bir tarih vesikasıdır. Milli iradenin suni tertipler ve müeyyidesiz beyannamelerle değiştirilebileceğini sanmak, Türk milletine karşı bir bühtandır.
14.Eylül.1957            Rusya, Suriye sınırına yapılan yığınak ve tatbikatlar nedeniyle TC’ yi tehdit etti.
20.Eylül.1957            Muhalefetin işbirliği konusundaki anlaşması bozuldu.
                                  Kasım KÜFREVİ tekrar Demokrat Partiye geri döndü.
04.Ekim.1957            Menderes Rusya’nın vetosuna cevap verdi ve Rusya‘nın Ortadoğu da ki olumsuz ve Türkiye aleyhine olan siyasetine son vermesini istedi.
09.Ekim.1977            Suriye, Türkiye ye nota verdi. Konu askeri yığınak.
11.Eylül.1957            İnönü; Türkiye ekonomik ve siyasal buhran içindedir.
13.Eylül.1957            Celâl Bayar İnönü’ye çattı. “DP olmasa tıpkı 12 ada gibi Kıbrıs da gidecekti” dedi.
11.Ekim.1957            Afyon Çimento Fabrikası açıldı.
25.Ekim.1957            İstanbul’ da Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu törenle açıldı.
27.Ekim.1957            GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
01.Kasım.1957          Celâl BAYAR çok kısa bir konuşma ile TBMM’ni açtı. Ankara da siyasi hava çok gergin. Üniversitelerin açılış merasimlerinde olaylar. “27 Mayıs Süreci Başlıyor.”
15.Kasım.1957          MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ
25.Kasım.1957          V. MENDERES HÜKÜMETİ, ( 25.Kasım.1957 – 27.Mayıs.1960 )
                                  Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı Kuruldu. 
01.Ararlık.1957         5. MENDERES HÜKÜMETİ  kurularak güvenoyu aldı.
04.Aralık.1957          Hükümet Programı TBMM’de okundu. (CHP ılımlı)
09.Aralık.1957          Kıbrıs sorunu BM’de.
10.Aralık.1957          Ankara da Bağdat Paktı toplantısı.
13.Aralık.1957          Kıbrıs konusunda; Irak dahil bütün Arap ülkeleri BM’de Türkiye aleyhine ve Yunanistan lehine oy kullandı.
AYRICA;                  -Koç Grubu tarafından, Demir Export , Belde, firma ve işletmeleri kuruldu.
                                  -M. Nevzat İlâç Sanayi kuruldu.
                                  -Gripin Necip Akar Koll. Şti. kuruldu.
-İktisadi, sanayi ve endüstriyel sektörler ile kamu hizmetleri yönünden ; Hububat, pamuk, pancar, çimento, kâğıt, pamuklu mensucat üretiminde büyük artışlar sağlandı; Yol, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, enerji, sulama gibi konularda yatırımlara devam edildi.
-Türk Hava Yolları’na 686 koltuk kapasiteli 28 adet uçak satın alındı.
-THY’ na “BOAC” ortak oldu. Filoya 5 adet Viscount uçağı daha eklendi.         
YILLIK ENFLASYON          % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 17.5
YILLIK KALKINMA,           Gelişme ve büyüme hızı            : 1950-1957 Döneminde, 8 yıllık ortalama.: DPT, % 7.78   - DİE, 8.9

                                  9 ŞUBAT OLAYI:
1957 yılında, Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu, darbe yapma hazırlığı içinde olan bazı arkadaşlarını Demokrat Parti yetkililerine ihbar etti. Konu askeri mahkemeye intikal etti. Darbeciler beraat ederken, ihbarı yapan Samet Kuşçu, mahkûm oldu. Ordu içinde oluşan cuntaların eli kolu uzundur; güçlü mihraklarla temasları vardır. Bu yüzden, 9 Subay Davası'nda, darbenin içinde olanlar kolaylıkla beraat edebilmiştir. Hiçbir ülkede, disiplin suçları haricinde, askeri mahkemenin yetkisi bulunmamaktadır. Darbe teşebbüsü içinde olanları ya da psikolojik harekât kapsamında "Meşru hükûmeti nasıl yıkarız" diye ince planlar yapanları veya yaptığı söylenenleri, askeri yargıya teslim edemezsiniz. Bu bakımdan, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün, Kurmay Albay Dursun Çiçek'in ifadesini almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Dava, mutlaka, sivil mahkemede görülmeli. Askeri hâkimlerden kuşkumuz yok elbette ama işin tabiatı icabı, zaman zaman emir-komuta zinciri, adalet üzerinde egemenlik kurabilir. (Nazlı Ilıcak)
9 SUBAY OLAYI :
Bugünü anlamak için 51 yıl geriye gidelim. "9 Subay Olayı" nı unuttunuz mu? İşte o gün yaşananlar ve sonrası...
51 yıl önce askerî mahkeme darbecileri beraat ettirmişti
Bugün olan bitenleri daha net anlayabilmek için yakın tarihe bakmak da şart. Darbe hücrelerinin askerî ve sivil bünyeye nasıl yayıldığı, kullandıkları şifreler, attıkları adımlar ve askerî hakim ve savcıların acele, taraflı ve tartışmalı kararları 51 yıl önce bir kere daha yaşanmıştı.
Hükümetin çıkardığı askerî mahkemeyi sivil yargıya bağlayan kanun, yıllardır konuşulan ama bir türlü cesaret edilip fiiliyata geçirilemeyen ezelî dertlerimizden biriydi. Nitekim Demokrat Parti'nin ilk Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce –kendisi iyi bir hukukçuydu ve Atatürk döneminde 13 ay Adalet Bakanlığı yapmıştı- askerî ve sivil mahkemelerin birleştirilmesini ve iki ayrı yargılama sisteminin demokrasiye sığmayacağını savunuyordu. Bekleneceği gibi bu tehlikeli girişim, ordunun baskısıyla karşılaştı ve sonuçta Bakan İnce, koltuğundan oldu.
150 yıllık darbe tarihimize baktığımızda iki geniş parantez gözümüze çarpıyor. Bir, II. Abdülhamid'in 33 yıllık hükümranlığında askerî darbe yapılmamıştır, bir de Cumhuriyet'in kuruluşundan 1960'a kadar geçen 37 yılda. Bu iki 'sivil' parantez haricinde öyle dönemler yaşandı ki, neredeyse darbecilik normal, sivil yönetim anormal hale geldi.
Ergenekon soruşturması sürecinde bir kere daha gördük ki, Türkiye adeta darbe fideliğine dönmüş durumda. İlk modern darbe girişimimiz olan 1859 Kuleli Vak'ası'ndan beri hal ve gidişatı iyi görmeyen birileri, meseleyi kökünden çözmek üzere darbeye karar verip harekete geçiyorlar.
Şifrelerin bile geçmişten alındığını fark etmişsinizdir. 27 Nisan bildirisi, II. Abdülhamid'in tahttan indirildiği gün yayınlandı. Geçen yıl sabotajların başlatılacağı 7 Temmuz ise Şemsi Paşayı vurdukları gündü. 1957'de darbecilerin ilk toplantılarını yaptığı Üsküdar'daki konak, 31 Mart'ı bastırmaya gelen Hareket Ordusu'nun başındaki Mahmud Şevket Paşa'ya aitti vs.
Şimdi gelelim 9 Subay olayına...
1957 sonları. Konakta toplanan darbeci subaylar bir "büyük baş" arayışındadırlar. Yeminler edilir, planlama yapılır; ihanet edenlere ölüm cezası verilmesine kadar pek çok karar alınır. Bir yönetim kurulu oluşturulur. Başkanlığa, o sırada yarbay olan Faruk Güventürk getirilir. Alınan bir başka karara göre ise o sırada Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Şem'i Ergin'e hareketin başına geçmesi teklifi götürülecektir. İyi ama nasıl?
Randevu alınır ve Bakan'la görüşmeye gidilir. İşin garibi, ihtilalin başına geçmesi teklif edildiğinde Ergin teklifi kabul etmemişti gerçi ama girişimi büyük bir olgunlukla karşılamış(!), bu da darbecileri rahatlatmıştı. Onun bu tavrını "İstemem, yan cebime koyun" şeklinde yorumlayan Güventürk, en kısa zamanda bir darbe planı hazırlayıp bizzat Bakan'a götürdü. Ancak o gün Ergin makamında yoktu. Bunun üzerine plan, Bakan'a ulaştırılmak üzere bir subaya teslim edildi. Fakat ne olduysa ondan sonra oldu ve Yarbay Güventürk'ün tutuklandığı haberi darbecilerin paniğe kapılmasına yol açtı.
Darbecilerin başlarına geçme teklifinde bulundukları Mlilli Savunma Bakanı Şem'i Ergin, CHP yanlısı yayınlarıyla tanınan Akis'in kapağında kendisine yer bulabilen nadir DP'lilerdendi (24 Ocak 1959 tarihli sayının kapağı)
Şimdi ne olacaktı? Ya darbe planı ele geçerse?
Subay Sezai Okan, elindeki darbe planını sigara küllüğünde yaktı. Ancak bir nüshası da Güventürk'ün bürosundaydı. Yakalanırsa her şey bitecekti. Kendisini tutuklamak üzere hakim yüzbaşı ve şifre subayı ile birlikte gelen Polatlı Topçu Okulu Komutan Yardımcısı Albay Adil Türkoğlu'ndan başka kimse Güventürk'ü kurtaramazdı. Bunun üzerine komutanının ellerine sarılarak bürosunu heyete aratmaması için açıkça yalvardı. Zira çekmecesinde bütün yapılanmayı çökertecek belgeler kuzu kuzu duruyordu.
Şifreyi alan albay, aramayı güya kendisi yaptı; gizli belgeleri yanına alırken, işe yaramayanları heyete verdi. Sonra da bütün darbe planları ve mektupları içeren dosyayı adamlarına emir vererek yaktırdı. Ayrıca Yarbay Güventürk'ün evine uğrayıp gerekli belgeleri ortadan kaldırmasına da imkân sağladı. Sonra tutukladı. (Böyle tutuklanmaya can kurban diyorsanız, haklısınız. Bugün yaşananlar gözünüzün önünden geçiyor gibi, değil mi?)
Böylece darbeciler ilk dalgadan kendilerini kurtarmış gibiydiler. Rahat bir nefes alabilirlerdi. Ancak devamı geldi.
16 Ocak 1958 günü bakanlıktan yapılan açıklamada biri emekli 9 subayın tutuklandığı bildirilmişti. Tutuklananlar, 3 albay, 1 yarbay, 4 binbaşı ve 1 yüzbaşıdan ibaretti. Gerçekte yakalananlar, darbecilerin bir kısmıydı sadece. Darbe oyununu bozan ihbarcı ise bir binbaşıydı: Samet Kuşçu. İçlerine girmiş ama kendisinin ihbar edileceğinden korktuğu için erken davranıp bizzat ihbarda bulunmuştu.
Askerî mahkeme uzun uzun soruşturduktan sonra yargılamaya geçti. Mahkeme başkanı, sonradan genelkurmay başkanı olacak 27 Mayısçı Tümgeneral Cemal Tural, mahkemenin kararını açıklayınca darbeciler derin bir nefes alacaktı: 9 beraat, 1 mahkûmiyet. Söylemeyi unutmuş olmalıyım. İhbar eden Samet Kuşçu da yargılananlar arasındaydı ve işin garibi, davada ceza, darbe girişimcilerine değil, darbeyi önlemeye çalışan muhbire verilmişti. Suçu da neydi biliyor musunuz? Adıyla sanıyla orduyu isyana teşvik! 27 Mayıs'tan sonra daha iyi anlaşıldı ki, yüksek rütbeli bazı subaylar askerî mahkemeye baskı yaparak arkadaşlarına ceza verilmesini engellemişlerdi.
Aslında konu hükümete intikal etmişti ama Başbakan Menderes, iltihabın ordunun tamamına yayılacağı kaygısıyla onu sıkıp patlatmak istememişti. Komitacılıktan gelen Cumhurbaşkanı Bayar ise meselenin üzerine gidilmesi için ısrar etmiş ama hükümete bir türlü söz dinletememişti. Olağanüstü toplantıya çağırdığı hükümet, konuyu önemsemez görünmüştü. Ne var ki, darbeyi hafife alma tavrı, çok değil, 2 yıl sonra herkese pahalıya patlayacaktı. Bayar, yıllar sonra Cüneyt Arcayürek'e, "9 Subay olayı iyi değerlendirilmiş olsaydı 27 Mayıs olmazdı!" diyecekti. Tarihten ibret almaya başladık mı dersiniz? (memurlar.net)

                                                                       1958
05.Ocak.1958           CHP Araştırma Bürosu kurdu. Başına Osman OKYAR getirildi. Kadro: Bülent ECEVİT, Turhan FEVZİOĞLU, Coşkun KIRCA, Doğan AVCIOĞLU
06.Ocak.1958           ATAŞ Rafinerisinin temeli atıldı.
08.Ocak.1958           Adnan Menderes tarafından Türkiye’nin en büyük baraj ve hidroelektrik santrali hizmete açıldı. HİRFANLI. Göl Hacmi 5980 hektometreküp, santral kapasitesi 128 MW, O tarihte toplam kurulu gücün % 10’u.
09.Ocak.1958           İngiltere’nin yeni Kıbrıs tasarısına Ankara dan RET.
27.Ocak.1958           Bağdat Paktı Bakanlar arası toplantı yapıldı. (Ankara’da) Konular : Suriye, Sovyetlerin yayılımcılığı ve israil.
05.Şubat.1958           Bayar Libya’da.
14.Şubat.1958           İstanbul Oto Sanayi Sitesi hizmete açıldı.
09.Mart.1958            Kruşçev Menderes’e dostluk mesajı gönderdi.
19.Nisan.1958           Menderes Japonya, Formoza, Kore ve Hindistan’a gitti.
23.Nisan.1958           İPRAŞ Rafinerisinin temeli atıldı. (%50 ABD sermayeli) Kapasite 1 milyon ton/yıl
23.Nisan.1958           İzmit Boru Fabrikasının tevsii yatırımının temeli atıldı. % 140 + kapasite.
25.Nisan.1958           F. Rüştü Zorlu ve Selwyn Lloyd Kıbrıs’ı görüştüler. Türkiye taksim istiyor.
07.Mayıs.1958          Bayar Almanya’ya gitti.
21.Mayıs.1958          Fatin Rüştü Zorlu Sovyet Büyükelçisi ile görüştü.
22.Mayıs.1958          Ankara Şeker Fabrikasının temeli atıldı. Açılış: 19.10.1962
26.Mayıs.1958          9 Subay Davası Başladı
27.Mayıs.1958          CHP erken/ara seçim istedi.
29.Mayıs.1958          İstanbul’da restore edilen Rumeli Hisarı törenle açıldı.
29.Mayıs.1958          F.Rüştü ZORLU bir kez daha Sovyet Büyükelçisi ile görüştü.
08.Haziran.1958        Beyazıt Meydanında yüz binlerce  kişinin katıldığı Kıbrıs Mitingi yapıldı.   
( 300.000 kişi ) İngiltere ve ABD kınandı. Taksim istendi. Yunanistan tehditler savurdu.
12.Haziran.1958        Ankara Anıtkabir de 150.000 kişinin katıldığı Kıbrıs mitingi yapıldı.
15.Haziran.1958        Pazar günü tüm Türkiye de Kıbrıs mitingleri yapıldı. Toplam katılım 500.000
16.Haziran.1958        Kıbrıs ‘ın Taksim’ i önerisi TBMM’ de kabul edildi.
21.Haziran.1958        İnönü Kıbrıs konusunda hükümeti desteklediğini açıkladı.
11.Temmuz.1958       İstanbul’ da, 1930’ dan beri birleşik olarak yürütülen “Valilik ve Belediye” Başkanlığı (mahalli ve mülki idare) birbirinden ayrıldı.
14.Temmuz.1958       Irak’ta ihtilâl. Bağdat çöktü. Kral ve Başbakan öldürüldü.
Türkiye, İran ve Pakistan delegeleri Ankara da Bağdat Paktı toplantısı için bir araya gelerek Irak’taki ihtilali eleştirdiler.
20.Temmuz.1958       Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilâtı (TMT) kuruldu. TSK Özel Harp Dairesi mensubu Subaylar adaya giderek, Kıbrıslı Türkleri profesyonel şekilde eğitmeye başladı. Bankacı ve Öğretmen gibi değişik adlar altında ve sivil görüntüde adada çalışan Türk Subayları, teşkilâtın örgütlenmesi için büyük gayretler sarf etti. TMT dünyanın en iyi yer altı direniş örgütleri arasında kabul edilmektedir.
28.Temmuz.1958       Bağdat Paktı toplantısı Londra da yapıldı. Yeni Irak rejimi tanındı ve Bağdat Paktının merkezi Ankara’ya getirildi.
04.Ağustos.1958       Stabilizasyon kararları alındı. TL, Dolara karşı 2.80’den 9.00 TL’ ya düşürülerek devalüe edildi. Fakat, “katlı kur” sistemine geçilerek devalüasyon iç piyasaya yansıtılmadı. 359 milyon dolar kredi alındı.
09.Ağustos.1958       Kıbrıs konusunu görüşmek üzere İngiltere Başbakanı Ankara’ya geldi.
15.Ağustos.1958       İngiltere Kıbrıs konusunda yeni bir plan önerdi. Yunanistan red, Türkiye kabul etti.
22.Ağustos.1958       Orgeneral Cemal GÜRSEL KKK’ lığına, Korgeneral Cevdet SUNAY Genel Kurmay 2. Başkanlığına getirildi.
19.Temmuz.1958       11.01.1937 tarih ve 3090 Sayılı Kanunla inşaası kararlaştırılan, bu günkü TBMM binası “Bağdat Baktı Vekiller toplantısı” ile törenle hizmete açıldı.
06.Eylül.1958            Menderes Balıkesir’de muhalefeti halkı ihtilâle kışkırtmakla ilk kez suçladı.
07.Eylül.1958            CHP Genel Başkanı İsmet İNÖNÜ, Mecliste; “sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez” diyerek DP Hükümetini tehdit etti.
07.Eylül.1958            Soma Termik Santralı açıldı.
08.Eylül.1958            Bursa Şehir Çarşısı’nın temeli atıldı.
12.Eylül.1958            Cumhurbaşkanı Bayar Afganistan, Pakistan ve İran’a gitti.
17.Eylül.1958            Bursa, Keresteciler Çarşısı ve Motorlu Dokumacılar Sitesi’nin temel atma töreni.
20.Eylül.1958            Menderes ve İnönü arasında karşılıklı sert suçlamalar siyasi ortamı gerginleştirmeye başladı.
25.Eylül.1958            Kemer Barajı ve Hidroelektrik Santralı hizmete girdi.
07.Ekim.1958            Muhalefet, “GÜÇBİRLİĞİ CEPHESİ” ni ilân etti.
12.Ekim.1958            “VATAN CEPHESİ” ilân edildi. Hüseyin Cahit YALÇIN 3.Aralık.1945 tarihli Tanin gazetesinde bir vatan cephesi kurulmasını istemişti. Menderes ve Bakanları, 1946’ların ruhunu tekrar canlandırmak için Türkiye gezisine çıktılar. Bu gezi 26 Ekime kadar sürdü.Siyasi ortam çok gergin.
16.Ekim.1958            Burdur İmam Hatip Okulu açılış töreni yapıldı.
17.Ekim.1958            CHP Tokat İl Kongresinde İsmet İnönü; “Seçim emniyeti üzerinde ısrar edeceğiz., Seçim teminatı verirsen rahat edeceksin. Vemezsen gideceksin. Hem fena gideceksin. Bu rejim, (demokrasi) bir iktidarın daima olarak orada kalmasının tılsımını bulamamıştır., İnsanlar iktidara geldikleri zaman şaşâalarıyla ölçülmez, insanlar düştükleri zamanki itibarıyla ölçülür., Seçimleri kaybedeceklerdir ve benim elimden medeni derslerin en ağırını alacaklardır. (İnönü, TBMM Konuşmaları, s. 125, / Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, s.294 + 87)
18.Ekim.1958            İnönü Çorlu’ da bir konuşma yaparak; “Biz ihtilâl ve inkılâp rejiminden geldik” diyerek iktidarı tehdit ve halkı tahrik eden sözler söyledi.
16.Kasım.1958            İnönü’nün CHP Diyarbakır İl Kongresine gönderdiği ibret verici bir mesaj :
                                   “Vatandaş, her sahada partizan idare zihniyetinin ayırıcı, milli tesanüdü tahrip edici tesirlerinden eziyet çekmektedir. Radyonun hali (!?) partizan zihniyetin acıklı ve tamamiyle medeniyet ve insaniyet mefhumları dışında olan bir yoldadır. Bu resmi müessesenin vatandaşa sövme ve iftira yayması milletler tarihinde görülmemiş bir haksızlıktır. Türk milleti böyle bir haksızlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir ve etmiyecektir. (Muhalefette İsmet İnönü, 1956-1959, s. 304) (Bak, 31.Mayıs.1960: Bedii Faik, Orhan Birgit ve Fikret Ekinci tarafından hazırlanan “Hırsızlar Kervanı” adında C. Başkanı Celâl Bayar, Başvekil Adnan Menderes, Bakan ve Milletvekilleri ile DP camiası hakkında; Yalan, iftira ve uydurma isnatlar içeren bir dizi program Devlet Radyosunda yayınlanmaya başlandı. Bu yayın aralıksız bir yıl boyunca inat ve ırarla sürdürüldü. Bu haksız, hukuksuz ve ahlâksız sahte teşhir programı Vatandaştan çok büyük tepkiler aldı.) 
17.Kasım.1958          Erzurum’da Atatürk Üniversitesi açıldı.
28.Kasım.1958          Çorum’da Celâl BAYAR’ın nutku.
30.Kasım.1958          Metin Toker hükümet danışmanı Nihat Erim’ e hakaretten bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
02.Aralık.1958          İstanbul Valisi, “Ajans Haberlerini Dinlemeyenler Drneğini” kapattı.
10.Aralık.1958          Tedbirler Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı.
31.Ararlık.1958         KİT’lerde çalışanların siyasi partilere girmelerine izin verildi.
AYRICA;                  -Koç Grubu tarafından, Simko ve Otokoç firma ve işletmeleri kuruldu.
                                  -DEVA ve ROCHE İlâç Sanayileri Kuruldu.
-Bütün sektörler, kurumlar ve kamu hizmetlerinde iyileştirme, norm ve standart geliştirme çalışmaları devam ettirildi.
YILLIK ENFLASYON          % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 17.5
YILLIK KALKINMA,           Gelişme ve büyüme hızı            : 1950-1958 Döneminde, 9 yıllık ortalama.: DPT, % 7.67  - DİE, 8.7

1959
01.Ocak.1959           Türkiye Kıbrıs konusunda taksim tezinden, Yunanistan da enosisten vaz geçtiler. Ortak Cumhuriyet müzakereleri, F.Rüştü Zorlu ve Averof arasında.
05.Ocak.1959           Türkiye ve Yunanistan arasındaki “Kıbrıs” konulu görüşmeler Zürih’te başladı.
09.Ocak.1959          İnönü, bir röportajda “demokrasiye geçiş programını açıklıyor” : İnsan gibi yaşamaya başlamadan evvel ne yapılabilir ? Bu cevap, Anglo-saksonların ‘First things fırst’ (ilk işler önce gelir) prensibinin hudutları içinde verilmişti. Santranç oyununun birinci hamlesi, insan gibi yaşamanın başlıca şartları olan ‘huzur’ ve ‘emniyet’in Türkiye’ye sokulması idi. Her şeyden önce, vatandaş, eşit muamele gördüğü hür bir memlekette yaşadığına inanmalı idi. İlk iş, rejim meselesinin halli ise, yalnız bir takım kanunların yapılmasına bağlı değildi. Önce bu kanunlar yapılacaktı, evet ! Fakat aynı derecede önemli olan, bu kanunların ‘huzur’ ve ‘emniyet’ şartları’ nın kök salmasını sağlayacak ruhla tatbik edilmeleri idi. İşin bu tarafı, bizi, satranç oyununun ikinci hamlesine getiriyordu: Halk’ı (buna siz de, biz de, hattâ o kanunları yapan politikacılarda dahil) yetiştirmek, terbiye etmek. Halk denilen, milyonlarca başlı koca kalabalık nasıl yetişir ? Ancak yaşanan misallerle ! Halk, iyi misaller görerek, bunların tatbikatı içinde yaşayarak, ‘iyi’ ve ‘doğru’ya’,’müspet’ olan’a alışır ve birgün bunların aksi ile karşılaşırsa, onları reddeder. ‘Demokrasi’ bir alışkanlık haline gelmelidir. (İnönü, Muhalefette İsmet İnönü, 1956-1959, s. 344-345)   
12.Ocak.1959           CHP’nin 14. Büyük Kurultayında ilk hedefler beyannamesi açıklandı. 
16.Ocak.1959           3. Darbe Teşebbüsü.
General Necati TARCAN ve Talat AYDEMİR grubundan 9 subay, Milli Savunma Bakanı Şemsi ERGİN tarafından tutuklattırıldı.
16.Ocak.1959           CHP Meclis Grubu toplandı. “GÜÇ BİRLİĞİ” konusu görüşüldü.
26.Ocak.1959           Menderes ve Zorlu Bağdat Paktı toplantısı için Pakistan’a gittiler.Dönüşte Tahran’a uğradılar.
30.Ocak.1959           Dünya Bankası Heyeti Ankara’ya geldi.
05.Şubat.1959           Menderes, Zürich antlaşması müzakereleri için İsviçre’ye gitti.
11.Şubat.1959           7201 Sayılı ilk “Tebligat Kanunu” çıkartıldı.
11.Şubat.1959           Kıbrıs Konusunda Türkiye ve Yunanistan arasında Zürich anlaşması imzalandı.
17.Şubat.1959           SALI, Menderes’in Uçak Kazası. İngiltere, Gatwick, THY-SEV uçağı. Eski Bakanlardan Kemal ZEYTİNOĞLU dahil 17 kişi öldü. Kurtulanlar : Adnan MENDERES, Arif DEMİRER, Emin Kalafat, Şefik Fenmen, Melih Esenbel.
19.Şubat.1959           Kıbrıs konusunda, Londra anlaşması imzalandı. Menderes antlaşmayı London Clinic adlı hastanede imzaladı. Türkiye Garantör Devlet sıfatını kazandı. Menderes hastaneye gelen Papaz Makarios’u kabul etmedi.
*Londra Antlaşması ile İnönü’nün imzacı olduğu Lozan Anlaşması’nın 16. maddesi ortadan kaldırılarak, “Türkiye’nin üzerinde hak iddia etmekten vazgeçtiği Kıbrıs’a, Ankara tekrar ortak ve taraf oldu” ve Kıbrıs tekrar “Milli Dava” haline geldi.
MENDERES : “Biz milli menfaatlerimizi Kıbrıs’ta müdafaa edemeyecek olursak anavatanın, hacet hininde (gerektiği zaman) müdafaasında tekasül (gevşeklik) göstermek gibi bir vaziyete düşeriz. Misak-ı milli dışında dahi Türk vatanı ve menfaatleri müdafaa edilmektedir. Kıbrıs’ın büyük manâsı budur.”
ATATÜRK     :  “Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarımız tıkanır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada, bizim için çok önemlidir.” (Ahmet Tolgay, Cumhuriyet Meclisi Üyesi ve Kalem Müdürü – Lefkoşe)
27.Şubat.1959           Memur maaşlarına % 100 oranında zam yapıldı. 
04.Mart.1959            Londra ve Zürich anlaşmaları TBMM’de onaylandı. (CHP ve Ecevit/RED)
21.Mart.1959            İmam Hatip Okullarına Öğretim Görevlisi yetiştirmek amacıyla; İstanbul, Konya, Kayseri, İzmir ve Erzurum’ da, Yüksrk İslam Enstitüleri kuruldu.
24.Mart.1959            Irak Bağdat Paktından resmen ayrıldı.
15.Nisan.1959           Menderes İspanya’ya resmi bir ziyaret yaptı. Başkan Franko ile konuştu.
24.Nisan.1959           Endonezya Cumhurbaşkanı Sukarno, resmi bir ziyaret için Türkiye’ye geldi.
29.Nisan.1959           Ankara Bağdat Paktı’nın resmi merkezi oldu.
07.Mayıs.1959          Karamanlis ve Averof ikilisi Ankara’ya geldiler.
29.Mayıs.1959          ODTÜ açıldı ve Öğretime başladı.
29.Mayıs.1959          İsmet İNÖNÜ, “EGE TAARRUZU” gezisine başladı.
08.Haziran.1959        Cumhurbaşkanı Celâl BAYAR İtalya’ya gitti.
20.Haziran.1959        NATO Genel Sekreteri Paul Henri Spak Ankara’ya geldi.
21.Haziran.1959        CHP heyetleri “GÜÇ BİRLİĞİ CEPHESİ” olarak Türkiye gezisine çıktılar.
30.Haziran.1959        Hükümet, 1960-1965 dönemi için “Sabit Sermaye Yatırım Programı” başlatacağını ilân etti.
13.Temmuz.1958       Trabzon’da bir Amerikan hava üssü kuruldu. Garnizon Komutanı: Albay Sıtkı ULAY (27 Mayısta General olarak görev yaptı.Ulaştırma Bakanı oldu)
15.Temmuz.1959       Kerkük katliamı kınandı. Olağanüstü tedbirler alındı.
17.Temmuz.1959       Almanya Ekonomi Bakanı Erhardt Türkiye’ye geldi.
19.Temmuz.1959       Bağdat Paktı’nın adı CENTO (Central Treaty Organisation) oldu.
29.Temmuz.1959       Fahri Özdilek, Fahri Korutürk Ragıp Gümüşpala, Tekin Arıburun (eşi DP Milletvekili) ve Cevdet Sunay Orgeneral; Sıtkı Ulay Tuğgeneral oldu.
31.Temmuz.1959       Başbakan Adnan MENDERES, 1957’de kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ‘na AET / Ortak Pazar (Bu günkü AB) ortaklık için ilk resmi başvuruyu yaptı.
                                  ATATÜRK; Bugün Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile, devletler ve milletler arasında kurulması istenilen siyasal, kültürel, ekonomik iş birliği anlayışını Atatürk 9.Şubat.1934 yılında kurduğu “Balkan Paktı” ile uygulamaya koymuştur. Balkan Paktı’nın kuruluşu nedeniyle yaptığı konuşma : “Bir Balkan birliğine ihtiyaç vardır. Beni bırakınız, Devlet Başkanı olarak balkanlarda bir seyahat yapayım. Balkan devlet adamlarıyla bir konuşayım ve kamuoyunu hazırlayayım. Dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum. Balkanlar birliği kurulabilirse bir “Avrupa Birliği” ne yol açar. Batı devletlerinin de en geç birleşmesinde gereksinme olacaktır. İktisadi, siyasi, kültürel ve askeri birlik... Hudut olmayacaktır. Her millet, demokrasi esaslarına göre kendi maddi varlığını koruyacaktır. Bir tek devlet, bir tek ordu. Her milletin Milletvekillerinden oluşan bir Millet Meclisi kurulur ve sıra ile iki veya dört yılda bir Cumhurbaşkanı seçilir. Evet, bir Balkan Birliği ve sonra “Batı Devletleri Birliği” insanlığı felâketlerden kurtarabilir. Yoksa, insanlığın başına gelecek sefalet ve ızdıraplarda sınır yoktur. (277-278 / 1934-Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri + Atatürk’ü Tanımak ve Anlamak, Behzat Şaşal,2004)   
05.Ağustos.1959       BM’den Dr. Baade tarım üzerinde incelemeler yaparak bir rapor hazırlandı. 
15.Ağustos.1959       Türk Asker ve Bayrağı yeniden Kıbrıs ta.
01.Eylül.1959            OECD’den bir heyet Türkiye’ye geldi. Heyet üç yıllık yatırım programını inceleyecek ve öngörülen 600 milyon dolarlık krediyi görüşecekti.
11.Eylül.1959            Kasım Gülek ve arkadaşlarına Çanakkale ili Geyikli ilçesinde saldırılar oldu.
12.Eylül.1959            Devlet radyosu CHP’yi vatandaşları isyan ve ihtilâle teşvik etmekle suçladı.
15.Eylül.1959            İtalyan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geldiler.
23.Eylül.1959            Demokrat Partinin CHP’ yi kapatmaya karar vermiş olduğu iddiası ileri sürüldü. (Güç Birliği Cephesi tarafından )
27.Eylül.1959            Kasım Gülek CHP Genel Sekreterliğinden istifa etti. Yerine, İnönü’ye yakın olan İsmail Rüştü AKSAL getirildi. 
04.Ekim.1959            Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Tahran’da yapıldı. Türkiye takım halinde dünya ikincisi oldu.
07.Ekim.1959            Menderes CENTO toplantısı için ABD’ye gitti.
20.Ekim.1959            III. Akdeniz Oyunları Beyrut’ta yapıldı. 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türk Grekoromen Milli Takımı şampiyon oldu.
07.Kasım.1959          Osman Bölükbaşı’ na, 12.6.1957 tarihinde “Meclisin manevi şahsiyetini tahkir ettiği” ileri sürülerek 10 ay hapis cezası verildi.
16.Kasım.1959          Menderes ve Zorlu CENTO toplantısı için Tahran’a gittiler.
18.Kasım.1959          Pakistan C.Başkanı Eyüp Han, Tahran’dan Menderes ile birlikte İstanbul’a geldi.
02.Aralık.1959          Nisan 1959 tarihindeki Uşak olayı hakkında TBMM’de meclis görüşmesi açıldı. İçişleri Bakanı Namık Kemal Gedik’ in istifası istendi.
06.Aralık.1959          ABD Başkanı Eisenhower Ankara’ya geldi. Kendisini 400 bin kişi karşıladı.
17.Aralık.1959          DP, 1950-1959 dönemini içeren bir “BEYAZ KİTAP” hazırlamaya başladı.
29.Aralık.1959          Nurcu Lider Bediiüzzaman Said-i Nursi hakkında dini kötüye kullandığı gerekçesi ile kovuşturma açıldı.
AYRICA;                  -Koç Grubu tarafından, Ormak, Otosan ve Matbaacılık firma ve işletmeleri kuruldu.
                                  -TEK İLAÇ SANAYİ LTD.ŞTİ., PFİZER., SANDOZ İLAÇ SANAYİ LTD. ŞTİ., BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ SANAYİİ., GLASXSOSMITHKLINE ilâç sanayi şirketleri kuruldu.
-İktisadi sektörler ve kamu hizmetleri yönünden; Hububat, pamuk, pancar, çimento, kâğıt, pamuklu mensucat üretiminde büyük artışlar sağlandı; Yol, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, enerji, sulama gibi konularda yeni ve büyük projeler hazırlandı. Yatırımlara başlandı.        
YILLIK ENFLASYON          % 19, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 17.5
% 221 ORANINDA YAPILAN DEVALÜASYON % 19 ENFLASYON OLARAK HALKA VE PİYASAYA YANSIDI. BU DURUM, HÜKÜMETİN VE İKTİSAT TARİHİNİN KAYDEDİLEN EN BÜYÜK BAŞARILARINDAN BİRİDİR.
YILLIK KALKINMA,           Gelişme ve büyüme hızı            : 1950-1959 Döneminde, 10 yıllık ortalama: DPT, % 7.50  - DİE, 8.4
 
1960
06.Ocak.1960           Adnan MENDERES tarafından ATAŞ Rafinerisinin temeli atıldı.
                                  Kapasite: 3 200 000 ton / yıl. Tamamı yabancı sermaye. (ABD+İngiliz)
08.Ocak.1960           Adnan MENDERES tarafından, Türkiye’ nin en büyük baraj ve hidroelektrik santrali hizmete açıldı. HİRFANLI. Göl hacmi, 5980 hektometreküp. Santral kapasitesi, 128 MW. O tarihte ülkenin toplam kurulu gücünün % 10’u.
08.Ocak.1960           Kesik Köprü Barajı’nın temeli Adnan MENDERES tarafından atıldı. (76 MW)
13.Ocak.1960           İnönü, 1960’da seçimlerin yapılıp yapılmayacağının Menderesten kesinlikle açıklanmasını istedi.
19.Ocak.1960           Hirfanlı Barajı Açılış Töreni yapıldı.
15.Şubat.1960           CHP Genel Başkanı İsmet İNÖNÜ, 46 Milletvekili ile birlikte Uşak’ ta “iktidara karşı Bahar Taarruzu’nu” başlattı. (Yunan Generali Trikopis’ in esir alındığı yer !?)
ATATÜRK :              “Vatandaşı; Millete karşı, milletin büyüyp yaşaması için alınan tedbirlere karşı harekete geçirmek en büyük ihanettir.” (1931-Atatürk’ün Adana Seyahatleri, Taha Toros-1981)   
26.Şubat.1960           TBMM’nde ki bütçe görüşmeleri sırasında, Tevfik İLERİ tarafından, Boğaziçi köprüsünün yapılacağı ve bütün plân ve projelerinin hazır olduğu açıklandı. “Arkadaşlar, İstanbul Boğaz köprüsünü yapacağız. İstanbul köprüsünün detaylarına kadar bütün projeleri hazırdır. Avrupa’yı Asya’ya bağlamanın şerefi Türk Milleti ve iktidarına nasip olacaktır.”
14.Mart.1960            Türk – Rus Ticaret anlaşması Ankara’da imzalandı.
19.Mart.1960            Rektör Sıddık Sami Onar, eski Genelkurmay Başkanı Şahap Gürler, General Kâmil Akman, Kurmay Albay Cemal Yıldırım İnönü’yü ziyaret ettiler.
24.Mart.1960            1877 yılında Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde doğan ve Said-i Kürdi olarak anılan Bediiüzzaman Said_i Nursi  vefat etti.
27.Mart.1960            Başbakan Yardımcısı Medeni BERK, İzmir’de gazetecilere, seçimlerin sonbaharda yapılacağını söyleyerek, “mesele artık tarihin ilânından ibarettir.” Dedi.
05.Nisan.1960           Radyo Gazetesi, CHP’nin İstanbul örgütünce yayınlanan gizli bir broşürü hükümet yöneticilerinin eline geçtiğini bildirdi. Bu broşür, CHP Gençlik Kollarına, gizli çalışmaların hızlandırılmasını bildirmekte idi.
07.Nisan.1960           Muhalefetin faaliyetlerini saptamak üzere TBMM’de bir soruşturma komisyonunun kurulmasına oy birliği ile karar verildi.
12.Nisan.1960           Menderes’i Temmuz ayı içinde Moskova’ya davet eden Sovyetler Birliği, “Bu ziyaret, kurulacak dünya barışı için önemli bir adım olacaktır” dedi.
16.Nisan.1960           Tahkikat Komisyonu (Mazlum Kayalar ile Bahattin Akşit’in önergesi) basında yayınlandı. Gerekçe : CHP’nin yıkıcı, gayrimeşru ve yasa dışı faaliyetleri. CHP, kendi soruşturma önergesini basına açıkladı. Emekli General ve Amirallerden oluşan 14 kişilik bir heyet İstanbul’da İnönü’yü ziyaret etti.
            İNÖNÜ’nün aynı gün TBMM’de yaptığı konuşma : “... eğer, insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa ihtilâl behemahal (muhakkak) olur. Beni dinleyin !.. Böyle bir ihtilâl dışımızda, bizimle münasebeti olmayanlar tarafından yapılacaktır. Biz, demokratik rejim dedik, demokratik rejim kurulmuştur. Bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam. Şimdi arkadaşlar, şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilâl meşru bir haktır... İhtilâl niçin yapılır ? Eğer ihtilâl vatandaş için başka çıkar yol yoktur, kanaati zihinlere ve bütün müesseselere yerleşirse, meşru bir hak olarak kullanılacaktır. Bundan ictinap (kaçınmak) kabil değildir. (İnönü, TBMM’deki Konuşmalar, 1939-1960, s. 296-299) (Bilindiği gibi, ordu 27 Mayıs 1960’da, Cumhuriyet Türkiyesi tarihinde ilk kez siyasete müdahale etti. Bu, durumu zaten ufukta görmüş olan İnönü için hiç te şaşırtıcı olmadı. Ordu içindeki bazı subayların, 1950’lerin ortalarından itibaren iktidara el koyma plânları yaptığını biliyordu., Toker, Demokrasi’nin İsmet Paşalı Yılları, 1950-1960, s. 205-351)
                Yıllar sonra; İhtilâlci subaylardan Orhan Erkanlı şunları yazıyordu : “Her ne kadar İnönü’nün tutumu bu ise de, Büyük Millet Meclisindeki konuşmaları ve dedikodu yoluyla işittiklerimiz bize bir darbe yapmak için (işaret ve) cesaret verdi. Benim vardığım sonuç şu olmuştur: Her ne kadar bizimle birlikte hareket etmese de bize karşı da olmayacaktır. Zaten daha fazlasını İnönü’den bekleyemezdik...
(Orhan Erkanlı, Anılar, Sorunlar, Sorumlular – İstanbul, Baha Matbaası, 1972 s. 310-311)  İnönü anlatıyor : “ Geliyorlar, olanlardan üzüntülerini söylüyorlar. Gözlerinin yaşlandığını, hırs içinde olduklarını fark ediyorum. Biraz cesaret versem, “beraber ihtilâl yapmayı” teklif edecekler. Lâfı değiştiriyorum. İşi şakaya vuruyorum. Ödüm patlıyor, bana bir sır söyliyecekler diye... Zira, “söyleyecekleri sırrın ne olduğunu” biliyorum. (Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, 1957-1960, s. 234)
                Aslında İsmet İnönü, muhtemel darbecilerle bozuşmak istemiyordu. Çünkü, eğer gerçekten bir
Darbe yaparlarsa, (CHP önderliğinde ve kendi liderliğinde) çok partili hayata yumuşak ve hızlı bir şekilde dönmeyi sağlayabilecek bir konumda ancak bu şekilde olabilirdi. (Giritlioğlu, T. Siyasi Tarihinde CHP’ nin M. 2.Cilt, s. 150-151)
                Alpaslan Türkeş; “Bazı arkadaşlarımız daha ilk günden Halk Partisi’ni ve İsmet Paşa’yı iktidara getirmek gayesiyle hareket ediyorlardı.  Çünkü, bu taktirde ordu bir partiyi kayırmış, onunla birlik olmuş ve milletin bir kısmının karşısına geçmiş olacaktı. Bu ise, milli birliğe ve silâhlı kuvvetler fikrine aykırı idi. Böyle bir tutum memlekette tek parti diktatörlüğüne yol açacağı ve demokrasiyi imha edeceği için mahzurlu görüldü. Arkadaşlarımızın çoğunluğu bu fikri kabul ederek, partiler üstü durumun muhafaza edilmesi fikrinde mutabık kalmıştık. (Tekin Erer, Yassıada ve Sonrası, 1963-1964, İstanbul, s.84)
 18.Nisan.1960            TAHKİKAT KOMİSYONU kuruldu. Komisyon, muhalefet ve basın aleyhinde ileri sürülen iddia, isnat ve suçların araştırma ve soruşturmasını yapacak. Komisyon tarafından hükümete; Araştırma ve soruşturmalar bitene kadar her türlü siyasal toplantının durdurulması ve Resmi Gazete dışında hiçbir gazete de yayınlanmaması salık verdi. Yasal Dayanak : 1924 Anayasası, madde: <22, 27, 41, 50, 67 ilâ 7468 Sayılı Kanun. İçtüzük, 169-177
19.Nisan.1960           Ankara Kızılay meydanında küçük bir gösteri yürüyüşü yapıldı. Aralarında 6 Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisinin de bulunduğu 26 kişi tutuklandı.
20.Nisan.1960           Tahkikat Komisyonu Meclisten çıkarttığı bir kararla, “Meclis görüşmelerinin basında yer almasını ve yayınlanmasını yasakladı”
23.Nisan.1960           İzmit Sümerbank Boru Fabrikası tevsii inşaatının temeli atıldı. Kapasite artırımı % 140, Lisans ve kredi Mannesman’ dan. (Batı Almanya)
23.Nisan.1960           1 milyon ton/yıl kapasiteli İzmit/İPRAŞ Rafinerisinin temeli atıldı. % 50 Yabancı sermayeli ( ABD)
27.Nisan.1960           Tahkikat Komisyonunun görev ve yetkilerini tanımlayan tasarı Meclisten geçti. ( Başkan: Ahmet Hamdi SANCAR. Üyeler : Vacid ASENA, Nüzhet ULUSOY, Kemal BİBEROĞLU, Bahadır DÜLGER, Turan BAHADIR, Sait BİLGİÇ, Hilmi DURA, Osman KAVUNCU, Himmet ÖLÇMEN, Ekrem ANIT, Nusret KİRİŞÇİOĞLU (Mazbata Muharriri), Selâmi DİNÇER, Kemal ÖZER)   Üniversite Profesörleri ve muhalefet kanunun anayasa’ ya aykırı olduğunu iddia etti. İnönü, karar ve kanunu sert bir dille eleştirince 12 oturum için meclisten uzaklaştırıldı.
“BİLGİ NOT”           DP Bursa Milletvekili Mâzlum KAYALAR ve DP Denizli Milletvekili Baha AKŞİT tarafından TBMM’ne sunulan ve Meclisin 2274 sayılı kararı ile kabul edilen takririn daha başında şöyle denilmekte idi: “ CHP’nin yıkıcı, gayri meşru ve kanun dışı faaliyetlerinin memleket sathında cereyan tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tahkik, tespit ve memleketin her tarafında yaygın bie halde görülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal etmek, matbuat meselesiyle adli ve idari mevzuatın ne surette tatbik edilmekte olduğunu tetkik eylemek üzere Meclis Tahkikatı açılmasına dair takrir.”
            ATATÜRK : Basın Hürriyeti’ nin sakıncalarının giderilmesinin, yine basın hürriyeti ile mümkün olduğuna dair, bu büyük meclisin yol gösterme ve düzenleme sahasında tespit ettiği saygı duyulan esaslar, eğer Cumhuriyetin ruhu olan “faziletten” yoksun kendini bilmezlere, basında eşkiyalık fırsatı verirse, eğer halkı aldatan ve doğru yoldan çıkanların fikir sahasındaki kötü ve uğursuz etkileri, tarlasında çalışan masum vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvalarının dağılmasına sebep olursa ve en sonunda bozgunculuğun en zararlısını göze alan bu gibi doğru yoldan sapanlar, kanunlarda mevcut aksaklık ve açıklıklardan yararlanma imkânını bulurlarsa, Büyük Millet Meclisi’nin yola getirici ve ezici kudretinin müdahale ve uyarması elbette görevi olur. (1924-Atatürk, S.D., Cilt: 1-1945 /TİTEY-296)
27.Nisan.1960           Mersin Limanı’nın büyük bir bölümü hizmete açıldı. Limanda Avrupa’ nın en büyük kapasiteli betonarme hububat silosunun (100 bin ton kapasiteli)  inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.
28.Nisan.1960           Öğrenciler Ankara ve İstanbul’da gösteri yürüyüşleri yaptılar. Olayı müteakip Her iki ilde de sıkıyönetim ilân edildi. İstanbul sıkıyönetim komutanlığına General Fahri ÖZDİLEK, Ankara sıkıyönetim komutanlığına da General Namık ARGÜÇ getirildi. Her türlü toplantı ve gösteri sıkıyönetimce yasaklandı. Ankara ve İstanbul Üniversiteleri bir ay süreyle kapatıldı.
                                  İNÖNÜ : “Öğrenciler, tanklar altında ezilmişler ve alınlarından kurşun yemişlerdir. Böylece, masum gençler hürriyet mücadelesinin öncüleri olmuşlardır. Dünyanın gözü önünde silâhsız insanlar, ateşli silâhlarla hücuma uğramışlardır.” (kışkırtma-iftira ve yalan) Bir başka konuşmasında da; “Syngman Rhee kurtuldu mu ? Üstelik onun ordusu, polisi, memuru elinde idi. Halbuki sizin elinizde ne ordu var, ne memur, ne de üniversite ve hatta ne de polis..” diyerek, bütün bu güçlerin kendi yanında ve DP’nin karşısında olduğunu ima ve iddia ederek, ihtilâl teşvikçiliği ve tahrikçiliği yaparak, sözlerini şöyle tamamlıyor : Biz Koreliler kadar değilmiyiz !? “Şartlar tamam olduğunda, milletler için ihtilal meşru bir haktır.”
30.Nisan.1960           Menderes bir Radyo konuşması yaparak, konuşmasında Tertiplerden haberdar olduğunu ima etti.
02.Mayıs.1960          İstanbul da, NATO Bakanlar Kurulu toplantısı (Türkiye de son toplantı)
02.Mayıs.1960          Menderes tekrar radyoda bir konuşma yaparak, durumun ciddiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
03.Mayıs.1960          Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes’e bir mektup yazarak bu krizin nasıl geçiştirilebileceğine değin bir öneride bulundu; Aynı gün görevinden izinli olarak ayrılan Cemal Gürsel İzmir’e gitti. Bu mektup 14 Haziran 1960 tarihinde, ilk bölümü hariç olmak üzere kamuoyuna açıklandı.
05.Mayıs.1960          Ankara da bir gösteri yapıldı ve Menderes kalabalık tarafından itilip-kakıldı.
                                  (555 K.,  “5.  ayın 5’inde saat: 5’de kızılayda buluşalım” Olayı. ) 
11.Mayıs.1960          DP Meclis Grubu olağanüstü bir toplantı yaparak oturumlara 10 gü ara verilmesini kararlaştırdı.
11.Mayıs.1960          300 Milyon Dolar yatırım bedelli, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu “Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.” kuruldu. Vehbi KOÇ Yön. Kurulu Üyesi
12.Mayıs.1960          Gizlice basılan ve halka, hükümete ve kanunlara itaat etmelerini isteyen beyannamelerin dağıtılması yasaklandı.
15.Mayıs.1960          DP İzmir mitingi. Katılan 200.000 kişi. Menderes, CHP ile “Güç Birliği Cephesi” olarak örgütlenen muhalefeti komplo hazırlamak ve yurdun barış, güvenlik ve prestijini sarsmakla suçladı. Ülkeyi ardında toplamak için bunun ilk adım olduğunu söyledi ve en kısa zamanda erken seçime gidileceği  açıklaması yapıldı. CHP’de büyük panik.
16.Mayıs.1960          İnönü, Menderes’e karşılık vererek, 1957 seçimlerine hile karıştığını, yeni seçimle için normal koşulların bulunmadığını söyledi. Cevaben Menderes: Yeni ve erken seçimlerin en kısa zamanda yapılacağını ve bunalımın sona erdirileceğini söyledi.
16.Mayıs.1960          Bergama Dokuma Fabrikası hizmete açıldı.
17.Mayıs.1960          Manisa Dokuma Fabrikası hizmete açıldı.
18.Mayıs.1960          Demir köprü (Gediz) Barajı hizmete açıldı.
20.Mayıs.1960          Hindistan Başbakanı, saygın Devlet adamı NEHRU’ nun Türkiye ziyareti.
21.Mayıs.1960          Harp Okulu öğrencileri hükümet aleyhinde sessiz bir yürüyüş yaptı. Harp Okulunun Komutanı Tuğgeneral Sıtkı ULAY idi.
24.Mayıs.1960          Menderes Yunanistan gezisini erteledi ve ülkenin içinde bulunduğu durum ve sorunları halka açıklamak için yut gezisini sürdürmeye karar verdi.
25.Mayıs.1960          Eskişehir’de 225.000 kişiye hitap eden Menderes; Tahkikat Komisyonu’nun raporunu tamamladığını ve tamamlanan raporun en kısa sürede Meclise verileceğini söyledi ve ekledi: “Bu koparılmış olan bunca gürültünün hakikat la hiç alâkası bulunmadığını ve komisyonun bir mahkeme olmadığını açığa koymuştur.” Ankara’da sıkıyönetim gevşetildi. TBMM 20 Haziran’a kadar tatile girme kararı verdi. Menderes,  Meclis tatilinden sonra erken seçim kararı alınacağı biçimindeki (İzmir) açıklamasını tekrarladı.  
26.Mayıs.1960          Eskişehir Yem Fabrikasının temeli atıldı.
27.Mayıs.1960          Sabah saat 4.36’da Kurmay Albay Alparslan Türkeş, Ankara Radyosunda “Türk Silâhlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır” dedi.
27.Mayıs.1960          (Mâkus ve muzlim darbe sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.) Başvekil Adnan Menderes geceyi Eskişehirde geçirmişti. Bir darbe yapıldığını anladığında kendisine, İnönü’nün bu darbenin içinde yer alıp almadığı ve onu bizzat İnönü’nün düzenleyip düzenlemediği konusundaki düşünceleri sorulunca; “Zannetmiyorum. ‘Atatürk mektebinden yetişenler orduyu politikaya hiçbir zaman sokmamışlardırVakıa iktidardan düştüğünden beri İsmet Paşa bizi daima birtakım mevhum (hayali) kuvvetlerle tehdit etmiştir. Fakat, onun bu kadar kendini kaybedeceğini ve prensipleri dışına çıkacağını, bir sandalye uğruna memlekette böyle bir çığır açacağını tahmin etmiyorum. (Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, 1957-1960. s. 234)
AYRICA;                  -Koç Grubu tarafından, Simtel ve Türk Pirelli firma ve işletmeleri kuruldu.
                                  -FORD-OTOSAN Kamyon Montaj Fabrikası 2 Ağustos günü hizmete girdi.
                                  -27 Mayıs sonrası Batman rafinerisinin yeni bölümü hizmete açılarak mevcut kapasite 600 bin ton / yıl’ a yükseltildi.
                                  -FAKO İlâç Sanayi kuruldu. CARLO ERBA, BERK (Alman) İLSA A.Ş., FARMITALIA, HEKTAŞ A.Ş., ABBOT., TÜRK HOECHST, WYETH., ATABAY., WANDER-CIBA ve ETEM PERTEV KOLL.ŞTİ. ilâç firmalarından bir bölümünün kuruluşu yapıldı. Fabrika ve Tesisleri açıldı. Bir bölümünün de ön anlaşmaları ile ortaklık sözleşmeleri yapıldı.
-İktisadi sektörler ve kamu hizmetleri yönünden; Hububat, pamuk, pancar, çimento, kâğıt, pamuklu mensucat üretiminde büyük artışlar sağlandı; Yol, köprü, silo, içme suyu, taşkın koruma, enerji, sulama gibi konularda yeni ve büyük projeler hazırlandı. Yatırımlara başlandı.
-Ereğli Demir Çelik A.Ş. statüsü değiştirilerek yeni baştan kuruluşu yapıldı.
-Dönem itibarıyla; İşsizlik ve anarşi yok. İşçi, memur ve emekli hayatından memnun. Sokaklara dökülüp “işsiziz-açız” diye bağıran insanlar yok.
Önemli Not                : Yıl Sonu enflasyonu % 5, Ortalama Yıllık Fiyat Artışı: % 5.0
YILLIK KALKINMA,           Gelişme ve büyüme hızı            : 1950-1960 yılları, 10 yıllık genel ortalama: DPT,  8.4, DİE, % 7.5   GERÇEK ORTALAMA : % 15

                                               A Y R I C A ;
* Kısmi toprak ve tarım reformu yapıldı. Bankaların ziraat, tarım, sanayi ve ticaretle uğraşanlara kredi vermesi sağlandı. Tarımda makineleşme ve modernizasyona geçildi. Ekilebilen alan miktarı 14.5 milyon hektardan 23.264 milyon hektara çıkartıldı. 1950’de 1756 olan traktör sayısı 42.136’ya ulaştı. Tarım ürünleri üretiminde % 360 artış sağlandı.
* İmalat sanayiinde % 27.9, Gıda sanayiinde % 311, Elektrik gücü üretiminde % 390 oranında artış sağlandı. Kömür üretimi % 100 arttırıldı. 1950’de toplam: 9093 km olan toplam karayolu miktarı 23.826 km ye çıkartıldı. Ticari araç sayısı 14.100’den 68.400’e, Özel araç sayısı 8000’ den 45.000’e yükseltildi. Ortalama kalkına hızı % 15 / yıl olarak gerçekleşti.
* Ticaret hayatı siyasi ideolojilerin etkisinden kurtarıldı. Ticaret ve Sanayii Odaları kuruldu. Halkın refah seviyesi yükseltildi. Sabit gelirlilerin maaşları, günün şartlarının çok üstünde arttırıldı. Fert başına Gayri Safi Milli Hasıla % 474.31 oranında gelişme gösterdi. İşsizlik, cehalet, yoksulluk ve yolsuzluk kökünden kurutuldu. 1959 yılı sonlarında Türkiye; Birinci Sınıf bir Dünya Devleti sıfatıyla en zengin dört ülke arasında yer aldı. 
* Günümüzün en üretken ve verimli kamu kurum ve kuruluşları DP döneminde teşkil edildi. Eğitime çok özel bir önem, değer ve ağırlık verildi. Başta, ODTÜ olmak üzere pek çok yeni üniversite, yüksek okul, orta öğretim kurumu ve mesleki-sanat ve ticaret okulu açıldı.
* Dolar karşısında TL’nin değeri; Serbest piyasa ve liberal ekonomi koşullarında korundu. 1950’de 2.80 kuruş olarak alınan dolar 1959’a kadar aynı kaldı. 4.Ağustos.1958 tarihli stabilizasyon kararları nedeniyle 1959’dan itibaren 9 Tl’ ye düşürüldü. Fakat katlı kur sistemi benimsendiği için halka ve iç piyasaya bu artış yansıtılmadı. Sonuçta iç piyasa yönünden yine kur karşılığı 280 kuruş işlem değeri üzerinden devredildi. Serbest kur politikası benimsenmiş ve uygulanmış olmasına rağmen Dolarda ve diğer yabancı dövizlerde hiçbir artış olmadı.
* Demokrat Partinin 10 yıllık iktidarı boyunca, ortalama yıllık % 5 olmak üzere; Toplam % 64 oranında enflasyon gerçekleşti. Uluslar arası ve güncel evrensel normlar ile BM ve NATO verilerine göre DP on yılda 100 yıla muadil efsanevi ve mucizevi bir kalkınma gerçekleştirdi.
* Marshall Yardımı son derece olumlu ve verimli alanlarda kullanıldı. Üretim ve yatırıma dönüştürüldü. 21.000 km. asfalt yol yapıldı. Tarım mekanize ve modernize edildi. Barajlar ve enerji santralleri inşa edildi. Fabrikalar ve işletmeler kuruldu. Şehirler imar ve ıslah edildi. Büyük toplu konut alanları oluşturuldu. Konut sıkıntısı bütünüyle giderildi.
* Halk Partisi zamanından teslim alınan 12 fabrika 3600’e, KOBİ ve imalathaneler binlerce katına çıkartıldı. Teslim alınan 1 baraja (Çubuk barajı) ‘ na karşı onlarca baraj yapıldı.
* Keskköprü, Almus, Mamasin, May, Altınapa ve Apa barajları tamamlandı. Seyhan, Sarıyer, Kemer, Ayrancı, Damsa, Demirköprü, Hirfanlı ve Sile barajları tamamlanma ve hizmete açılma aşamasına getirildi. ( Bu barajların her birisi Cumhuriyet döneminin1949 yılı itibarıyla en büyük eseri sayılan Ankara Çubuk barajından 5 ila 100 defa daha büyüktür. 
*Silahtar, Çatalağzı, Tunçbilek, Soma, Defne, Harbiye, Girvelik, Hazer, Botan, Ceyhan, Göksu, Emet, Kayaköy, Kovada, İkizdere, Sizir, Tortum ve Kepez elektrik santralleri tamamlanmak suretiyle hizmete açıldı.
* Şeker ve Çimento sanayii geliştirildi. Dokuma sanayiinde büyük gelişme sağlandı. Ordunun ve techizatının NATO norm ve standartlarına göre modernizasyonu tamamlandı. Pek çok kamu hizmet binası inşa edildi. Yeni liman ve barınaklar yapıldı.

1949 YILINDA TÜRKİYE                                                                                          1950           1960
Nüfus
20.000.000
MİLLİ GELİR      Cari Fiyatlar (milyon TL)
10.384
48.963
Kırsal Nüfus
16.000.000
                           Sabit Fiyatlar (milyon TL)
28.491
49.941
Traktör  Adedi
6.281
BÜTÇE      Gelirler (milyon TL)
1.651
6.333
Hububat Üretimi
6 milyon ton/yıl
                   Giderler (milyon TL)
1.827
7.632
Elektrik Enerjisi
737 milyon kw/s
       Bütçe Açığı,
150
1.299
Toplam Kaplama Yol
18.000 km
PARA ARZI (milyon TL)
1.003
4.586
İlk Okul Adedi
17.000 adet
TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ (1950-100 )
100
263
Orta Okul Adedi
381 adet
İHRACAT / Milyon Dolar
263
321
Lise Adedi
88 adet
İTHALAT / Milyon Dolar
286
468
Üniversite Adedi
3 adet
AÇIK / Milyon Dolar
23
147
Şeker Fabrikası/üretim
4 ad. 135 bin ton
YATIRIMLAR / ÖZEL
673
3.743
Çimento Fabrikası/üretim
5 ad. 375 bin ton
                         KAMU
327
4.030
Çelik Fabrikası / üretim
2 ad. 176 bin ton
                            TOPLAM
1.000
7.779
Kâğıt Fabrikası / üretim
1 ad. 18 bin ton
Ü  R  E  T  İ  M / Bin Ton    Buğday
3.872
8.450
Pamuklu Kumaş Üretimi
231 milyon met.
                                          Pancar
855
4.385
Yünlü Kumaş Üretimi
13 milyon metre
                                         Pamuk
118
176
Petrol Rafinerileri
yok
                                      Şeker
137
568
Asfalt Yol
1000 km.
                                          Çimento
396
2.038


                                    Çelik
91
266


                                     Kâğıt
18
56


PAMUKLU DOKUMA (Milyon Metre)
130
527


ELEKTRİK ENERJİSİ (milyon kw/saat)
790
2.815


HAM PETROL
18
375


PETROL ÜRÜNLERİ
8
326


KİMYEVİ GÜBRE
16
65


TRAKTÖR ( 1949’da 6.821 adet )
16.585
42.135


ASFALT YOL
1000 km.
36.900 km
* Tarım ürünlerindeki fiziksel artış                    : % 118, 12.2 milyondan-26.6 milyon tona.
* Sanayide  tüketilen elektrik enerjisindeki artış: % 244, 509 milyon kw saatten 1 752 000’e.
* Çimento tüketimindeki artış                           : % 308, ithalat dahil 500 bin tondan 2.038.000.
* Tarım Sektörü GSMH payı artışı                  : % 66 (DİE) veya % 55 (DPT)
* Sanayi Sektörü GSMH payı artışı                 : % 77 (DİE) veya % 80 (DPT)
* İnşaat Sektörü GSMH payı artışı                  : % 116 (DİE) veya % 71 (DPT)
* Bu üç sektörün ağırlıklı hasıla artışı                : % 59.8 !?
Bu Durumda, On Yıllık GSMH Artışı, en az     : % 140 = 10 yıllık ortalama: % 14/yıl olmakla,
1950-1965 arası sanayi sektöründeki ortalama büyüme: üst üste  % 20 olarak gerçekleşmiştir.
27 Mayıs 1960’da Türkiye’nin sanayileşmesi durdurulmuş ve yatırımlar sona ermiş ve Demokrat Parti’nin ekonomik performansının bir daha yakalanması mümkün olamamıştır. 
Önemli Not : 27.Mayıs.1960 – 10.Ekim.1965 tarihleri arasında sanayi sektöründe Devletin yani yatırımı yoktur. Artışlar, 27 Mayıs öncesi başlatılan yatırımların tamamlanarak üretime geçirilmesi sayesinde gerçekleşmiştir.
* 1950-1960 arasında fiilen gerçekleştirilen yatırımların değeri 3600 ton altın eşdeğerindedir. Bu yatırımlar sayesinde 1950 yılında yağsız bulgur yiyen, tezek ile yemek pişiren ve ısınan, veremden yılda 50 bin vatandaşını yitiren Türkiye; 1965 yılında tezekten kurtulmuş, tüpgaz ve ucuz bitkisel yağ ile yemek pişiren, 4 milyon ton petrol ürünü tüketen, 3.5 milyon ton çimento ile beton döken, inşaat yapan, 1 milyon ton çelik hadde ürünü kullanan ve 5 milyar kilowat/saat elektrik enerjisine kavuşmuş bir ülkedir.
* Kur’ an kursları ve İmam Hatip Okulları açıldı. İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri kuruldu. Maddi kalkınma yanında, manevi kalkınmaya önem ve ağırlık verildi. Milli, manevi, ilmi, tarihi ve kültürel değerler ihya edildi. Kültür hayatımıza çok önemli katkılar sağlandı. Sosyal barış bütün kurum, sivil toplum ve diğer unsurları ile “devletle halkın barışması”, demokrasi ve uzlaşma kültürünün yaşam boyutuna geçmesi biçiminde motive edildi.
* DP’nin 10 yıllık iktidarı boyunca 10.000 Camii Yapıldı. (Akşam, 31.01.1966)      

1 yorum:

 1. Günaydın Sevgili kardeşlerim İslam, biz are güvenilir mali şirket, saygın, meşru ve kredite kredi şirketi. Biz Müslümanlar için borç para ve % 3 faiz oranıyla mali yardıma muhtaç insanlara layık güveniyorum. Kötü kredi veya faturaları ödemek için paraya ihtiyacı olan var mı? ya da bir iş kredi ihtiyacı? Kredi sunmak için memnuniyet duyarız gibi yararlanıcı güvenilir yardımcı bilgilendirmek için bu orta götürmeme izin ver.Yazınız ile bilgi aşağıda. Yanıt sonra bir kredi başvuru formu doldurmak için gönderilir. (Orada hiçbir kredi kontrolü, % 100 Garantili!) Umarım bana hizmet etmek izin verir. İçtenlikle.

  İletişim Adresi:
  WhatsApp: +15184181390
  E-posta adresi:
  creditfinancierhome@gmail.com

  YanıtlaSil